3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลายเป็นพื้นที่ที่ถูกจับตาอีกครั้ง หลังหน่วยข่าวได้แจ้งเตือนพบความเคลื่อนไหวของกลุ่ม Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) หรือไอเอส ที่ขยายพื้นที่ปฏิบัติการมายังประเทศเพื่อนบ้าน หน่วยงานความมั่นคง จึงต้องหาแนวทางป้องกันและเฝ้าระวังมากขึ้น โดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 31 (ฉก.นราธิวาส 31) หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่รับผิดชอบพื้นที่ 8 ตำบลใน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ได้มีการตั้งด่านตรวจ และจุดตรวจตลอด 24 ชั่วโมง โดยบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และ พลเรือน
 
                     น.ต.ยี่พญา โยวะผุยรอง ผบ.ฉก.นราธิวาส 31 ยอมรับว่า มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หลบหนีไปพักพิงในประเทศเพื่อนบ้าน และเดินทางกลับเข้าพื้นที่ และเตรียมก่อเหตุเป็นระยะๆ โดยเน้นพื้นที่ชุมชนไทยพุทธ และเทศกาลสำคัญต่างๆ ทางศาสนา แต่ยังไม่พบการแทรกซึมของกลุ่มไอเอสในพื้นที่ แต่การที่จะเข้ามาดำเนินการใดๆ กลุ่มไอเอสจะต้องมีฐานปฏิบัติการในพื้นที่ก่อน เช่นหากจะมีการก่อเหตุในพื้นที่ อ.ตากใบ ก็จะต้องมีฐานที่เป็นมวลชนของกลุ่มไอเอส ทั้งนี้ภารกิจของหน่วยไม่เพียงติดตามผู้ก่อเหตุเท่านั้น แต่ต้องดูด้วยว่าพื้นที่ใดที่สุ่มเสี่ยงจะมีการซ่องสุ่ม ทางหน่วยจะเข้าไปสลายความคิดของเขา ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่กันไปกับการดำเนินการกับผู้ไม่หวังดี
 
                     นายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอำเภอตากใบ บอกว่า หลังมีกระแสข่าวกลุ่มไอเอสเคลื่อนไหวตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่ประเทศกลุ่มอาเซียน ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการทุกพื้นที่ โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และชุดคุ้มครองตำบลในทุกพื้นที่ บูรณาการความร่วมมือในการตรวจเข้มตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการเฝ้าตรวจแนวชายแดนของกองร้อยป้องกันชายแดนที่ 2 ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทางน้ำ จากค่ายจุฬาภรณ์ ในการเพิ่มการลาดตระเวนตามแนวลำน้ำโก-ลกด้วย
 
                     สำหรับช่องทางธรรมชาติที่ถูกตรวจพบมี 110 ช่องทาง คือ พื้นที่บ้านตะเหลียงถึงบ้านศรีพงัน จำนวน 12 ท่า พื้นที่บ้านศรีพงันถึงบ้านปะลุกา จำนวน 38 ท่า พื้นที่บ้านปะลุกาถึงบ้านกัวลอต๊ะ จำนวน 35 ท่า พื้นที่บ้านกัวลอต๊ะถึงบ้านแฆแบ๊ะจำนวน 24 ท่า ทั้งนี้พื้นที่ตลอดแนวเขต อ.ตากใบ สามารถข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านได้ทุกพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ได้แก้ปัญหาโดยการนำเครื่องกีดขวางไปปิด เพื่อป้องกันการหลบหนีผู้ก่อเหตุ ลักลอบสินค้าผิดกฎหมาย
 
                     ร.ท.เพียรศรี อร่ามโชติ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดน (ปชด.) กล่าวว่า ด่านตรวจคนเข้าเมืองใน อ.ตากใบ มีช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย คือ ด่านศุลกากร ด่านช่องทางข้ามรัชดา ที่ผ่านมาไม่ปรากฏกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใช้ช่องทางนี้ผ่านแดน ส่วนช่องทางที่เราสกัดกั้นไว้ คือช่องทางบก ใช้ลวดหนามปิดกั้นวางแนวถึง อ.โกลก แต่ทางฝั่งมาเลเซียมีฐานทหาร 4 ฐานปฏิบัติการ วางกำลังเช่นเดียวกัน และสร้างรั้วในการปิดกั้นไปบางส่วน ส่วนฝั่งไทยแค่ทำพนังกั้นน้ำ ถือเป็นปัญหาในพื้นที่ หากมีความเป็นไปได้สามารถสร้างเป็นกำแพงกั้นจะลดช่องทางให้ผู้ก่อเหตุหลบหนีและผลักดันเข้าช่องทางถูกกฎหมาย
 
 
 
------------------
 
(ตะลุยกองทัพ : 3 ฝ่ายผนึกกำลังเข้มป้อง 'ไอเอส' ลาม 3จว.ชายแดนใต้ : โดย...จิตตราภรณ์ เสนวงศ์)