วัดโพธิ์ชัย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๘ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๖ หมู่ ๒ บ้านกระนวน ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ ศาลาการเปรียญเป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๓ ปูชนียวัตถุมีพระประธานองค์ใหญ่ ๑ องค์ ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธานับถือเป็น “หลวงพ่อพระเจ้าใหญ่”
 
      เดิมชาวบ้านกระนวนเรียกวัดโพธิ์ชัย ว่า วัดใหญ่ หรือวัดพระเจ้าใหญ่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร มีพระคำจันทร์ เขมิโย เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และปัจจุบันมีพระครูโอภาสกิจจานุกิจ เป็นเจ้าอาวาส
 
      หลวงพ่อพระเจ้าใหญ่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้าน ประชาชนทั่วทุกสารทิศให้ความเคารพนับถือ การขอพรให้ท่านคุ้มครอง การเดินทาง การทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน ใครที่ผ่านไปมามักจะบีบแตรรถเพื่อให้ท่านคุ้มครองตลอดการเดินทาง ซึ่งใครที่มาบนบานศาลกล่าวมักจะสำเร็จตามปรารถนา และจะแก้บนด้วยการฉายภาพยนตร์
 
      ทั้งมีตำนานเล่าต่อๆ กันมาว่า พระคู่บ้านคู่เมืององค์แรกของ จ.ขอนแก่น สร้างขึ้นพร้อมยุคพระธาตุพนม เมื่อครั้งสร้างพระธาตุพนมเหล่าหัวเมืองน้อยใหญ่ ตั้งแต่เชียงแสนลงมา สองฝั่งลุ่มน้ำโขง ได้รวบรวมกำลังคน ทั้งของมีค่า รวมทั้งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เดินทางมาเพื่อร่วมสร้างพระธาตุพนม
 
      ในขณะนั้นได้มีขบวนไพร่พลและของมีค่าอีก ๒ ขบวน ที่จะมุ่งหน้าสู่พระธาตุพนม ขบวนหน้าเป็นมเหสี ขบวนหลังคือเจ้าเมือง และเมื่อเดินทางมาถึงจุดนี้ก็ได้รับทราบข่าวทางพระธาตุพนมว่าได้สร้างเพิ่งเสร็จ ทางขบวนมเหสีจึงนำพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งก่อฐานเป็นศิลาแลงอัญเชิญขึ้นตั้งประดิษฐานไว้บนแท่นหินศิลาแลงแล้วก่อหินปูนเปลือกหอยแบบโบราณโอบไว้ด้านนอก ขนาดเล็กกว่าองค์ปัจจุบันเล็กน้อย
 
      ด้วยกาลเวลาผ่านไปหลายปีได้มีการบูรณะก่อฉาบทับหลายครั้ง ในครั้งที่เนื้อด้านหลังหลวงปู่ใหญ่ท่านกะเทาะพังลง ชั้นปูนเปลือกหอยมีความหนาหลายชั้นมาก แต่ละชั้นมีรักและทองปิดทุกชั้น ไล่เรียงกันออกมาแต่ละชั้น บ่งบอกถึงอายุการสร้างที่ผ่านกาลเวลามานับเป็นพันปี เมื่อถึงในยุคปัจจุบันนี้สีของหลวงปู่ใหญ่ก็ยังคงใช้สีทาเคลือบออกเป็นแนวทางที่บ่งบอกว่าท่านผู้ที่สร้างเป็นสตรี ปากจะมีสีแดงทาไว้แบบนี้มาแต่โบราณ
 
      นายศุภกนก์ธีร์ อนุศรี หรือที่เรียกกันว่า “เสี่ยโต่ง ขอนแก่น” นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเป็นนักนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชา กล่าวไว้ว่า “หลวงพ่อพระเจ้าใหญ่เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด มีปาฏิหาริย์มากที่สุดในชีวิตที่เดินทางไปกราบไหว้ และทำบุญมา พระคู่บ้านคู่เมืองทุกองค์ใครมากราบไหว้บูชาท่านแล้วรับรองเห็นทันตาครับ สุดปรารถนาเถิด”
 
      อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘-๔ มกราคม ๒๕๕๙ วัดโพธิ์ชัยได้จัดให้มีงานบุญปิดทองฝังลูกนิมิตและพิธีฉลองพระอุโบสถหลังใหม่ จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญในช่วงวันดังกล่าว