วันที่ 22 ต.ค.58 เมื่อเวลา 10.30 น. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ อาคารบี เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ถึงประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการฯ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าสถานประกอบการกิจการร้านค้าประเภทต่างๆ ที่ได้ปล่อยให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมหาประโยชน์บริเวณลานชั้น 2 ของอาคาร โดยเฉพาะการนำร้านค้า และการจัดขายสินค้า ซึ่งมีลักษณะเดี่ยวกันกับร้านค้าบริเวณชั้น 1 ส่งผลทำให้ผู้ค้าได้รับผลกระทบ
 
          ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า กล่าวว่า เนื่องจากที่ผ่านมาจำนวนผู้ซื้อซึ่งเป็นข้าราชการภายในศูนย์ราชการก็มีจำนวนเท่าเดิม เมื่อมีการจัดกิจกรรมโดยการนำร้านค้ามาจำหน่ายสินค้าบริเวณชั้น 2 ทำให้ผู้ประกอบการได้ผลกระทบด้านยอดขาย และเมื่อมีการเจรจา ธพส.ก็ชี้แจงว่า จำเป็นต้องหารายได้เพิ่ม โดยไม่คำนึงถึงผู้เช่าเดิม อีกทั้ง ไม่มีการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าหรือประชาชนภายนอกเข้ามาซื้อสินค้านอกจากนี้ การจัดกิจกรรมของธพส.ที่ลานกิจกรรม ชั้น 2 ไม่เป็นไปตามวัตุประสงค์ที่แท้จริง และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการขอใช้พื้นที่ ที่กำหนดว่า เป็นการจัดนิทัศการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การขายสินค้าโอท็อบ สิ้นค้าสหกรณ์หรือเกษตรกรตัวจริงเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน แต่กลับพบว่ามีการสวมรอยนำร้านค้า และพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปที่ประกอบกิจการแร่ขายสินค้าตามงานเหล่านี้ บางรายมาขายเกือบทุกครั้งที่มีการจัดงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการภายในทำให้รายได้ลดลงร้อยละ 50ทั้งนี้ ยังมีการใช้ประโยชน์ในการแอบอ้างหน่วยงานเพื่อดำเนินการที่ไม่มีการนำพื้นที่ไปขายต่อแก่บุคคลอื่น
 
          “ยืนยันว่าผู้ประกอบการไม่ได้ประสงค์ให้งดจัดกิจกรรมใดๆ เพียงแต่อให้จัดกิจกรรมในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพียงพอกับการชำระค่าเช่าพื้นที่ เพราะทุกวันนี้ร้านค้าในโซนพื้นที่ร้อยร้าน คงต้องเปลี่ยนชื่อเป็นโซนร้อยร้างแล้ว ดังนั้นจึงเห็นว่า ธพส.ควรพิจารณาหารายได้จากช่องทางอื่น หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น มากกว่าการจัดกิจกรรมขายสินค้าบนลานเอนกประสงค์ ชั้น 2อย่างไรก็ตามการกระทำของ ธพส.เป็นการกระทำที่ไร้จรรยาบรรณและไม่เป็นธรรมแก่กลุ่มผู้ประกอบการจึงขอให้ยุติการกระทำดังกล่าว”ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า กล่าว
 
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ประกอบการร้านค้า ได้นำหนังสือชี้แจงของทาง ธพส. ที่ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดงานขายสินค้าบริเวณชั้น 2 มายื่นให้ผู้ตรวจฯด้วย โดยในเนื้อหาของหนังสือ ระบุว่า ธพส.มีความจำเป็นต้องจัดหารายได้ แต่ขณะเดียวกันก็ได้มีการวางแนวทางเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการบริเวณชั้น 1 ด้วยการลดจำนวนการจัดงานจำหน่ายสินค้าประเภทที่ซ้ำซ้อน หลีกเลี่ยงการจัดการจำหน่ายสินค้าช่งต้นเดือนและปลายเดือน สนับสนุนให้ผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายในพื้นที่ชั้น 2 และพื้นที่อื่นๆนอกจากนี้ ธพส.ยังพยายามช่วยเหลือผู้ประกอบการ เช่น ปรับลดค่าเช่า ค่าบริการส่วนกลาง อนุโลมให้มีการวางจำหน่ายสินค้าในพื้นที่หน้าร้าน และยืดหยุ่นในเรื่องระยะเวลาการชำระค่าเช่า ค่าบริการ
 
          ผู้สื่อข่ายรายงานว่า นายรักษเกชา กล่าวว่าพร้อมจะนำเรื่องดังกล่าว นำเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพราะถือว่าเรื่องดังกล่าวผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ภายหลังรับเรื่องร้องเรียนเสร็จเรียบร้อย นายรักษเกชา ก็ได้ลงไปเดินดูพื้นที่จำหน่ายสวินค้าบริเวณชั้น 1 ด้วยตัวเองด้วย