Lifestyle

100อันดับโรงเรียนดีที่สุดปี58

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

100อันดับโรงเรียนดีที่สุดปี58

             ว่ากันว่า 100 อันดับ โรงเรียนที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานปี 2558 หรือโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ใช้เกณฑ์พิจารณาจาก  : ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ม.3 และ ม.6 โอเน็ต) ปีการศึกษา 2557, ผลการประเมินสถานศึกษาโดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 3, ผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งระบบรับตรง ระบบแอดมิชชั่นส์ และกสพท. ปีการศึกษา 2557, ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 2014, ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ คัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รวมถึงผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
  100 อันดับโรงเรียนดีที่สุดแห่งปี 2558 มีดังนี้

             เด็กไทยเก่ง 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงินเคมีโอลิมปิก ณ กรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน

             1.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 2.มหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 3.สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 4.สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 5.โรงเรียนนายสิบทหารบก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6. สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 7.หาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 8.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 9.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10.แสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา

             11.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 12.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 13.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 14.เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 15.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร 16.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่ 17.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 18.ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 19.โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร 20.นครสวรรค์
    
             21.อุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี 22.มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา 23.มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 24.ธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา 25.ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 26.ขอนแก่นวิทยายน 27.พิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 28.สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29.สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 30.หอวัง กรุงเทพมหานคร
   
             31.บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง 32.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 33.เบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 34.ดรุณสิกขาลัย กรุงเทพมหานคร 35.อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 36.เฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก 37.เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 38.เบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 39.มัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร 40.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

             41.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 42.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 43.จิตรลดา กรุงเทพมหานคร 44.บูรณะรำลึก จังหวัดตรัง 45.นารีรัตน์ จังหวัดแพร่ 46.สุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 47.เตรียมทหาร จังหวัดนครนายก 48.สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี 49.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 50.แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

             51.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 52.ราชินี กรุงเทพมหานคร 53.ชลราษฎร์อำรุง จังหวัดชลบุรี 54.อำนวยศิลป์ กรุงเทพมหานคร 55.พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี 56.ราชินีบน กรุงเทพมหานคร 57.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร 58.อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร 59.ระยองวิทยาคม 60.เขมะสิริอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร

             61.สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร 62.พระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 63.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 64.นาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม 65.สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 66.สุราษฎร์ธานี 67.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 68.สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 69.อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร 70.สระบุรีวิทยาคม

             71.รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร 72.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 73.ปราจิณราษฎร์อำรุง จังหวัดปราจีนบุรี 74.พิษณุโลกพิทยาคม 75.ราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา 76.สตรีศรีน่าน 77.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 78.สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 79.เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร 80.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

             81.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 82.ชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี 83.วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 84.เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 85.ภูเก็ตวิทยาลัย 86.มารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา 87.เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร 88.ศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 89.สตรีมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร 90.อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

             91.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 92.มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร 93.ราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ 94.สตรีพัทลุง 95.จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 96.สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร 97.อัสสัมชัญสมุทรปราการ 98.ศรียาภัย จังหวัดชุมพร 99.สตรีอ่างทอง และ 100.สกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร

             ที่มา www.dek-d.com ทั้ังนี้ “หน้าการศึกษาฯ นสพ.คมชัดลึก” ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดอันดับ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เพียงแค่นำข้อมูลจากเว็บไซต์ dek-d มาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง
 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ