ตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช และเมื่อวันที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2558  มีการอักเสบของพระบัปผาสะ (ปอด) ข้างขวาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย คณะแพทย์ฯ ได้ถวายออกซิเจนถวายพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิตและพระอาการดีขึ้นเป็นลำดับ ดังแถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่ 15

              เมื่อวานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรอท (ไข้) สูงขึ้นอีก ร่วมกับมีระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสพระโลหิตลดลง ความดันพระโลหิตปรกติ พระชีพจรมีอัตราเร็วขึ้นเล็กน้อย ผลการตรวจพระโลหิตพบมีลักษณะการติดเชื้อขึ้นอีก ผลตรวจเอกซเรย์พระอุระ (อก) พบมีการอักเสบของพระบัปผาสะ (ปอด) ข้างซ้ายส่วนล่าง ผลการเพาะเชื้อจากพระเขฬะ (น้ำลาย)  ของหลอดพระวาโย (หลอดลม)  ด้านขวา เมื่อวันที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2558 พบเชื้อแบคทีเรียหลายประเภท บ่งชี้สาเหตุการอักเสบของพระบัปผาสะ (ปอด) ทั้งข้างขวาและข้างซ้าย น่าจะเกิดจากการสำลัก (Aspirated pneumonitis) คณะแพททย์ฯ ได้ปรับพระโอสถปฏิชีวนะและถวายพระกระยาหารทางหลอดพระโลหิต ถวายออกซิเจนเพื่อให้ระดับออกซิเจนในกระแสพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ร่วมกับการถวายกายภาพบำบัดเพื่อช่วยขยายพระบัปผาสะ (ปอด) และขับพระเขฬะ (น้ำลาย)
              ขณะนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงมีพระปรอท (ไข้) ความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ เสวยพระสุธารส (น้ำ) ได้บ้าง

              จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 13 กันยายน พุทธศักราช 2558