ห วงเหอ เป็นแม่น้ำยาวเป็นอันดับสองของจีน ยาว 5,464 กม. เอาแม่น้ำเจ้าพระยามาต่อกันราว 15 สาย ถึงได้หวงเหอ 1 สาย

               หวงเหอ แปลว่า แม่น้ำเหลือง ไหลจากฝั่งตะวันตกมาทางตะวันออก ผ่านมณฑลชิงไห่ เสฉวน กานซู หนิงเซี่ย มองโกเลียใน ชานซี เหอหนาน และซานตง และไหลออกทะเลโป๋ ซึ่งเป็นทะเลในอ่าวทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

               ลุ่มน้ำหวงเหอ มีหลักฐานการขุดพบซากฟอสซิลมนุษย์วานรอายุ 5–6 แสนปี เรียกว่า “มนุษย์วานรหลันเถียน” ที่เชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของชนชาติจีน ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน อ.หลันเถียน ของมณฑลชานซี นอกจากนี้ยังพบซากโบราณสถานจำนวนมาก ที่ยืนยันความเป็นอู่อารยธรรมของหวงเหอ

               แต่หวงเหอก็มีด้านที่เป็นบททดสอบความแข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์ จากชื่อแม่น้ำที่แปลว่า แม่น้ำเหลือง ได้มาจากดินทรายสีเหลืองที่แม่น้ำพัดพามาจากทิศตะวันตก ยังความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกให้เกิดขึ้นสองฟากฝั่งแม่น้ำ ในขณะเดียวกันก็เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่ง เกิดอุทกภัยหลายครั้ง

               อุทกภัยแต่ละครั้งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนอย่างมากมายมหาศาล หวงเหอจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “แม่น้ำวิปโยค”

               จึงเกิดเป็นบทเพลงแห่งหวงเหอ เป็นเพลงปลุกใจให้ประชาชนรักชาติ ซึ่งเป็นบทเพลงที่รู้จักกันทั่วโลก เนื้อเพลงบรรยายถึงความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำหวงเหอ ความทุกข์ยาก และความหวังของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำ

               วันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแนวมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์จีน แต่ประวัติศาสตร์แห่งหวงเหอเรื่องนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการหารายได้เพื่อกิจกรรมของสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

               ความคิดในเรื่องการหารายได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเริ่มขึ้นระหว่างที่ผมกับคุณประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ ร่วมเส้นทางกันคราวหนึ่งเมื่อราวปีก่อน

               เนื่องเพราะเป็นวาระครบรอบ 50 ปี สมาคมนักข่าวฯ เราคิดอ่านกันเล่นๆ ว่า จะหาเงินให้ได้ 50 ล้าน พูดกันว่า 50 ปี 50 ล้าน แต่หากคิดกันแบบตีนไม่ลอย คงไม่ง่ายนักที่จะหาเงินให้ได้ขนาดนั้น ยามที่เศรษฐกิจฝืดเคือง 50 ปี 50 ล้านจึงเป็นตัวเลขที่คิดไว้แต่ในใจ หากแต่ในช่วงที่คุณประดิษฐ์ เป็นนายกสมาคมนักข่าวฯ ก็หาเงินมาได้ไม่น้อย

               เงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตจะเป็นส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของคนข่าว

               คอนเสิร์ต “บทเพลงแห่งหวงเหอ” ครั้งนี้ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน เป็นการฉลองความสัมพันธ์ไทย–จีน 40 ปี โดยเป็นบทเพลงจากการแสดงของคณะนักร้อง 3 วง จากประเทศจีน พร้อมด้วยการแสดงของวงบางกอก ซิมโฟนี ออเคสตรา ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

               เป็นครั้งแรกที่สมาคมนักข่าวฯ จะร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียง 200 คน จาก 3 เมืองในประเทศจีน คือ ซัวเถา  เฉิงตู และปักกิ่ง ขับลำนำเพลงสรรเสริญแม่น้ำหวงเหอ เพลงปกป้องหวงเหอ เพลงปลุกใจ และเพลงพื้นบ้านที่บอกเล่าถึงความยากลำบากของหวงเหอ

               คอนเสิร์ตบทเพลงแห่งหวงเหอจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคมนี้ ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ

               ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรที่นั่งราคา 1,000 บาท ได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่ โทร.0-2668-9422