เจ้าชายซัลมาน บิน อับดุล ลาซิส ซาอุด กษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งซาอุดิอาระเบีย พระชนมายุ 79 พรรษา ผู้สืบทอดพระราชบัลลังก์ต่อจากกษัตริย์อับดุลลาห์ พระเชษฐาต่างพระมารดา ที่เสด็จสวรรคตในวันนี้ ทรงขึ้นชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ และทรงได้รับการยอมรับในเรื่องฝีมือการบริหาร โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงกรุงริยาร์ด ที่เป็นเมืองหลวง ตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่ทรงดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด

               กษัตริย์อับดุลลาห์ ทรงถูกมองว่าเหมือนกับพระเชษฐา คือ ยึดนโยบายสายกลาง และทรงมีชื่อเสียงเรื่องการใช้มาตรการรัดเข็มขัด, ทรงงานหนักและเคร่ดครัดระเบียบวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงมีบทบาทในการควบคุมบรรดาเจ้าชายรุ่นใหม่แห่งราชวงศ์ซาอุด หลายร้อยพระองค์ เมื่อช่วงไม่กี่ปีมานี้ ได้เกิดความวิตกเกี่ยวกับพระพลานามัยของประองค์ หลังจากทรงเข้ารับการผ่าตัดพระปฤษฎางค์ (หลัง) แต่พระองค์ก็ทรงมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องปัญหาพระพลานามัยของกษัตริย์อับดุลลาห์ ทำให้พระองค์ทรงต้องปฏิบัติภารกิจแทนพระองค์

               กษัตริย์ซัลมาน ประสูติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2478 ทรงเป็นพระโอรสองค์ที่ 25 ของกษัตริย์อับดุลลาซิซ บิน ซาอุด ผู้ก่อตั้งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย และสมาชิกที่โดดเด่นของกลุ่ม"สุไดรี เซเว่น" หรือ พี่น้องที่น่าเกรงขามทั้ง 7 ในพระราชวงศ์ซาอุด ที่ตั้งชื่อตามพระนามของพระมารดาของพวกเขา คือ ฮัสซา บิน อาห์เหม็ด อัล-สุไดรี แต่ทรงเป็นพระโอรสองค์ที่ 6 ของกษัตริย์อับดุลลาซิซ ที่ได้ปกครองราชอาณาจักรแห่งนี้

               กษัตริย์ซัลมาน ทรงดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดริยาร์ด ตั้งแต่พระชนมายุเพียง 20 ชันษาซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มีการวางตัวสมาชิกในพระราชวงศ์ที่ต้องรับผิดชอบในการปกครองจังหวัดที่สำคัญของประเทศ นอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์และมือสะอาด เมื่อมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง

               พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมกุฎราชกุมาร หลังจากการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายนาเจฟ เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2555 และหลังจากนั้น ก็ทรงเสด็จเยือนตะวันตกและประเทศในเอเชียหลายประเทศ  พระองค์ทรงเสกสมรส 3 ครั้ง และมีพระโอรส 10 พระองค์ แต่สิ้นพระชนม์แล้ว 2 พระองค์ และมีพระธิดา 1 พระองค์ ซึ่งหนึ่งในจำนวนพระโอรส คือ เจ้าชายอับดุล อาซิซ บิน ซัลมาน ทรงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยปิโตรเลียม เมื่อปี 2547 และมีแนวโน้มว่า จะทรงสืบทอดตำแหน่งรัฐมนตรีน้ำมันต่อจากเจ้าชายอาลี อัล-ไนมี่ส่วนเจ้าชายสุลต่าน ที่มีชื่อเสียงที่สุด เนื่องจากทรงเป็นชาวซาอุดิอาระเบียคนแรกที่เดินทางไปอวกาศ ตอนที่ทรงร่วมภารกิจกับยานอวกาศดิสคัฟเวอรี่ เมื่อปี 2528 แต่ปัจจุบัน ทรงดำรงตำแหน่งกรรมาธิการการท่องเที่ยวและขนมธรรมเนียม

...........................

(หมายเหตุ : ที่มาของภาพ  AFP)