ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีสิ่งแปลกใหม่น่าสนใจหลากหลาย ถ้าเราไม่ติดภาพของความแร้นแค้นและสงคราม กับปรายตาดูตารางสถิติที่ 55 ประเทศในทวีปนี้จองอันดับท้ายๆ ของโลกอย่างเหนียวแน่น ตั้งแต่การศึกษาไปยันความปลอดภัยนั้น เราจะพบสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและโลกเป็นอย่างยิ่ง กล่าวได้ว่า หากปราศจากซึ่งอู่กำเนิดเผ่าพันธุ์มนุษยชาติที่นี้แล้ว โลกอาจประสบปัญหามากมายกว่านี้ ไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนหรือขาดแคลนวัตถุดิบอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ

              แอฟริกาทวีความสำคัญมากขึ้นทุกวัน ผ่านทางการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแอฟริกา มีความร่วมมือกันภายในที่น่าทึ่ง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เช่น ตั้งศุลกากรร่วมสำหรับกลุ่มโซนชาติตะวันออกที่เจริญกว่าใคร หรือก่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกัน จนหวังจะสร้างเขตการค้าเสรีแพนแอฟริกาขึ้นให้สำเร็จภายในปี 2017 ลดจากเป้าหมายตอนที่วางไว้เมื่อปี 1995 ได้ตั้งสิบเอ็ดปี

              กระนั้นก็ตาม แอฟริกาก็มีความท้าทายอีกมากที่ต้องฟันฝ่า ไม่ว่าจะเป็นรายได้ต่อหัวที่ยังต่ำอยู่มาก การที่กาฬทวีปต้องพึ่งพิงสินค้าประเภทการเกษตรและวัตถุดิบ ทำให้ได้รับผลกระทบจากตลาดพืชผลโลกที่ขึ้นๆ ลงๆ ไม่น้อย ราคามักไม่ค่อยดี ในด้านคุณภาพชีวิตก็มีปัญหา เนื่องจากขยายประชากรเร็วเหลือเกิน ด้านอุตสาหกรรมยังต่ำ เพราะราคาทำธุรกรรมของบริษัทประกอบการสูงและเทคโนโลยีล้าสมัย และเพราะความแห้งแล้งเยอะ ความมั่นคงทางอาหารจึงต่ำสำหรับคอร์รัปชั่นนั้นเป็นเรื่องปกติของประเทศด้อยพัฒนา

              ทวีปกว้างใหญ่ แต่ยังล้าหลัง ทางรถเข้าถึงยาก ทวีปต้องการระบบขนส่งและโทรคมนาคมดีๆ อีกมาก การพึ่งพาสินค้าวัตถุดิบมากไปก็ใช่ว่าจะดี เพราะปริมาณเริ่มลดลงทุกที คนว่างงานสูงทำให้อาชญากรรมสูงตาม ระบบการศึกษาที่ผิดพลาดผลิตคนไม่ตรงกับงานก็ทำให้คนตกงานเกลื่อน การใช้ทรัพยากรไม่ถนอมมีส่วนสร้างมลภาวะให้แก่ทวีป นอกจากนี้ยังมีปัญหาศึกสงคราม สมองไหล คนทิ้งถิ่นชนบท และวงจรอุบาทว์แบบ จน เครียด กินเหล้าแล้วยิ่งจนลงอีก

              แต่ในวิกฤติก็มีโอกาส แอฟริกายังเป็นแหล่งที่รองรับการลงทุนได้อีกมาก การค้าน่าจะไปได้สวยถ้าจัดการดีๆ เพราะลูกค้าเยอะ โดยเฉพาะการค้าภายในทวีปด้วยกันเอง ศักยภาพด้านน้ำมัน ก๊าซ ยารักษาโรคนั้น ทำให้ยักษ์ใหญ่อย่างจีน หรือยักษ์กลางอย่างเกาหลีใต้เข้าหามาก ไทยเราใกล้กว่าพวกนี้ น่าจะขยายการค้าการลงทุนได้มากกว่าปัจจุบันในโลกที่ร้อยรัดกันมากขึ้น แอฟริกากับเอเชียกระชับความใกล้ชิดกันผ่านทางความร่วมมือของประเทศชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย แอฟริกาตะวันออกที่เจริญรุดหน้ากว่าส่วนอื่นของทวีป สามารถเกาะกุมพหุภาคีกับอาเซียน การสานต่อสิ่งที่รัฐบาลที่แล้วปูทางไว้กับประเทศอย่าง โมซัมบิก แทนซาเนีย และแอฟริกาใต้ เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับต้นๆ ครับ