3 พ.ค.57 จากกระแสข่าวการเมืองที่น่าสนใจอยู่ในขณะนี้ ทั้งกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินสายเพื่อพูดคุยกับบุคคลสำคัญต่างๆ เพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมือง และกรณีที่ กกต. กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตกลงกำหนดวันเลือกตั้ง วันที่ 20 กรกฎาคมนี้ ทำให้หลายฝ่ายให้ความสนใจและติดตามทิศทางการเมืองไทยว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,147 คน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 สรุปผลได้ ดังนี้
 
 
1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเดินสายของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพื่อพูดคุยกับทหาร ปลัดกระทรวงยุติธรรม และพรรคการเมืองต่างๆเพื่อหาทางออกประเทศไทย
 
 
อันดับ 1 ขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองอย่างแท้จริง มาจากความตั้งใจ จริงใจ บริสุทธิ์ใจ ไม่มีผลประโยชน์ใดแอบแฝง 42.98% 
อันดับ 2 เป็นเรื่องดีที่ช่วยหาทางออกให้กับบ้านเมือง ไม่ได้มีผลเสียอะไร ควรให้โอกาสในการทำงาน 32.77%
อันดับ 3 เป็นการทำเพื่อดูกระแสสังคม กระแสวิพากษ์วิจารณ์ เป็นเกมการเมือง 10.64%
อันดับ 4 หากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ก็น่าจะเห็นแนวทางแก้ปัญหาที่ชัดเจนมากขึ้น 8.94%
อันดับ 5 เป็นประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจ เป็นที่จับตามอง เนื่องจากมีทั้งคนที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย 4.67%
 
 
2. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การที่ กกต. กับ นายกฯยิ่งลักษณ์ ตกลงจะมีการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้
 
 
อันดับ 1 กลัวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีปัญหาอีก สูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ 52.29%
อันดับ 2 ขอให้จัดการเลือกตั้งอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม ดำเนินการตามขั้นตอน อย่างถูกต้อง 15.60%
อันดับ 3 เป็นห่วงว่าจะมีพรรคการเมืองบางพรรคไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีก 14.68%
อันดับ 4 หากการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริง ทุกฝ่ายควรร่วมมือกัน เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ 11.01%
อันดับ 5 เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในฐานะประชาชน ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 6.42%