นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 7 ว่า เยาวชนไทยกำลังอ่านหนังสือลดลง จากเดิมอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละ 69.1 นาทีในปี 2550 ลดเหลือ 66.3 นาทีในปี 2551 เพราะนำเวลาไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ มากกว่า เช่น ดูโทรทัศน์ ส่งผลให้เด็กขาดจินตนาการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ขณะที่ประชาชนก็อ่านหนังสือน้อยลง จากเคยอ่านเฉลี่ยวันละ 51 นาทีในปี 2548 ลดเหลือ 39 นาทีในปี 2551 ทั้งนี้ ทุกฝ่ายต้องช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน

 รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า มีนโยบายให้โรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปรับปรุงห้องสมุดในสถานศึกษาครั้งใหญ่ในปีการศึกษานี้ ในโครงการ ”ห้องสมุด 3 ดี“ ได้แก่ ห้องสมุดที่มีหนังสือดี บรรยากาศดีส่งเสริมการอ่าน และสุดท้ายต้องมีบรรณารักษ์ดี 

 นายจุรินทร์กล่าวต่อไปว่า การจัดทำห้องสมุด 3 ดีในสถานศึกษาไม่เน้นก่อสร้างอาคาร แต่เน้นจัดหาหนังสือดีมาให้นักเรียนอ่าน งบประมาณส่วนใหญ่จะทุ่มไปกับการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด อาจใช้อาคารที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงให้มีบรรยากาศเหมาะกับการอ่านหนังสือ จึงไม่จำเป็นต้องใช้งบมาก เบื้องต้นอาจใช้งบแค่หลักแสนสำหรับจัดสร้างห้องสมุด 3ดีในแต่ละสถานศึกษา 

 "ระยะยาว อาจตั้งกรรมการขึ้นมาคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด 3 ดี ประกาศรายชื่อหนังสือที่ควรจัดซื้อเข้าห้องสมุดเป็นรายปี เพื่อให้นักเรียนได้อ่านหนังสือดีจริงๆ ไม่ใช่ห้องสมุดซื้อหนังสือตามที่มีบริษัทมาเสนอขาย อาจขอความอนุเคราะห์ให้สำนักพิมพ์ลดราคาหนังสือที่จัดซื้อเข้าห้องสมุดโรงรียนด้วย รวมทั้งจูงใจให้เอกชนมาช่วยอุปถัมภ์ห้องสมุดโรงเรียนแต่ละแห่งด้วย" รมว.ศึกษาธิการกล่าว         
 นางริสรวล อร่ามเจริญ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า งานเทศกาลหนังสือเด็กฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “หนังสือ คือ จักรวาลแห่งความรู้“ ในวันที่ 8-12 กรกฎาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีร้านหนังสือกว่า 400 บูธ โซนกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ รวมทั้งโครงการทอฝันปันหนังสือให้น้องโดยคัดเยาวชนด้อยโอกาส 300 คนมาเลือกซื้อหนังสือเอง