วันที่ 17 พ.ย.56 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดโครงการ "เสียงพลังประชาชน ยุติความรุนแรง" ที่จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ที่สนามกีฬาธูปเตมีย์ ดอนเมือง ทั้งนี้ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ รณรงค์สร้างเครือข่าย ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ครอบครัว และยุติความรุนแรงทุกประเภทที่เกิดขึ้นในสังคม พร้อมช่วยกันคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นหน่วยงานหลัก ประสานความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ดำเนินการรณรงค์ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ เนื่องจากเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
 
          นากฯ  กล่าวว่า การยุติความรุนแรงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งต้องให้สังคมตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน รัฐบาลได้ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันแก้ไขความรุนแรงที่เกิดขึ้น และการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรง
 
          ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบธงยุติความรุนแรงต่อและสตรีให้กับผู้แทนจากนักศึกษาองค์กร หน่วยงาน และภาคส่วนต่าง ๆ จำนวน 48 กลุ่มเป้าหมาย และร่วมปล่อยรถขบวนเพื่อนำธงยุติความรุนแรงไปติดยังที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร
"นายกฯ"ชี้ ผู้ถูกซักฟอก ต้องได้รับข้อมูลก่อน 
 
          น.ส.ยิ่งลักษณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมถอดถอนว่า นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฏรยังไม่มีการติดต่อประสานงานมา คาดว่ายังอยู่ในขั้นตอนของสภาฯต้องขออนุญาติรอฟังรายละเอียดทั้งหมดก่อน เพราะตนยังไม่เห็นรายละเอียดในญัตติดังกล่าวเลย ทราบแต่ว่ามีหัวข้อการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งตามหลักแล้ว ผู้ที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องก่อน
 
เมื่อถามว่า มีความกังวลใจหรือไม่ ในวันที่ 20 พ.ย.นี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคำร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของวุฒิสมาชิก น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า เรื่องนี้คงไม่สามารถก้าวล่วงอะไรได้ ในข้อเท็จจริงแล้วเราก็พยายามรับฟังกันด้วยเหตุและผล คงต้องขออนุญาต ทุกอย่างต้องขอให้ประชาชนรับฟังด้วยเหตุและผล อย่าใช้อารมณ์ ทุกอย่างเชื่อว่า ศาลรัฐธรรมนูญ จะพิจารณาด้วยความละเอียดรอบครอบและดูในเรื่องกติกาต่างๆอย่างสมบูรณ์และเราอยากเห็นบ้านเมืองก้าวไปสู่ความสงบสุข สองสามปีที่ผ่านมาเรามีบรรยากาศไปในทิศทางที่ดีแล้ว ก็อยากเห็นบรรยากาศเหล่านี้ต่อไป