๏ ปฏิรูปการเมืองประเทศไทย

ปฏิรูปไปทำไมไม่รู้เรื่อง

ปฏิรูปลูบใหม่ให้ขัดเคือง

ปฏิรูปเปล่าเปลืองปฏิสัมพันธ์

 

               ๏ ปฏิกิริยาจึงปรากฏ

ปฏิกิริยาหมดความใฝ่ฝัน

ปฏิกิริยารู้เท่าทัน

ปฏิกิริยากั้นปฏิปทา

 

               ๏ ปฏิสนธิความขัดแย้ง

ปฏิสนธิแบ่งซึ่งซึ่งหน้า

ปฏิสนธิย้อนความเป็นมา

ปฏิสนธิตาต่อตาฟันต่อฟัน

 

               ๏ ปฏิปักษ์จึงเกิดปฏิกรณ์

ปฏิปักษ์จึงย้อนคืนที่มั่น

ปฏิปักษ์ปลุกเร้าเข้าโรมรัน

ปฏิปักษ์ตีบตันเพื่อบรรลัย

 

               ๏ ปฏิบัติการป่วนจึงเริ่มอีก

ปฏิบัติการฉีกทำลายให้

ปฏิบัติการเกิดทั้งใกล้ไกล

ปฏิบัติการไล่ปฏิบัติการ

 

               ๏ ปฏิกูลเกลื่อนกล่นทุกหนแห่ง

ปฏิกูลขันแข่งเข้าตีต้าน

ปฏิกูลสาดใส่สำเริงสำราญ

ปฏิกูลเบ่งบานคลุ้งปฏิกูล

 

               ๏ ปฏิเสธได้ไหมใครจะตอบ

ปฏิเสธว่าไม่ชอบความสิ้นสูญ

ปฏิเสธเลือดน้ำตาทวีคูณ

ปฏิเสธเศษมูลซากเศษเดน

 

               ๏ ปฏิรูปการเมืองประเทศไทย

ปฏิรูปอะไรใครล้อเล่น

ปฏิรูปจมปลักในปลักเลน

ปฏิรูปเพื่อจะเผ่นเลิกเถิดเอย !.

 

.............................

(...ประ-ติ-ลูบ... : คอลัมน์ทำเนียบราษฎร : โดย...นายทิวา )