"คม ชัด ลึก" จัดเสวนา ตอน 81 ปีประชาธิปไตยไทย(ๆ)? นายนิริชพหุธนข์ ตรีภพประทานพร สมาชิกกลุ่ม V for friend กล่าวว่า กลุ่มเป็นคนหลายระดับชั้นที่รวมตัวกัน เพราะรู้สึกว่า รัฐบาลชุดนี้ทำงานผิดพลาดในเรื่องการบริหารประเทศไทย ส่วนตัวเป็นครอบครัวหนึ่งที่เลือกรัฐบาลชุดนี้เข้ามา แต่ผ่านมาปีกว่ารัฐบาลไม่เคยทำให้เห็นว่า ทำอะไรที่ประสบความสำเร็จ ยืนยันว่า กลุ่ม V for friend ไม่ได้ต้องการล้มคุณทักษิณ แต่ที่รวมตัวกันเพราะเห็นถึงการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลในทุกนโยบาย จึงต้องออกมาขึ้นทวงถามรัฐบาล

             น.ส.ภรณ์ทิพย์ มั่นคง ผู้ก่อตั้งกลุ่มประกายไฟการละคร กล่าวว่า เราไม่เคยประกาศตัวว่าเป็นเสื้อแดง เรามีมาก่อนกลุ่มเสื้อแดง แต่แนวทางของเราค่อนข้างจะเป็นแดง คือมีแนวคิดเป็นเสรีนิยม โดยการทำงานของกลุ่มประกายไฟการละครจะทำงานโดยวิธีขยายความของระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นอย่างไร โดยย่อยเป็นละคร เพื่อให้คนรากหญ้าที่ไม่รู้ความหมายเรื่องประชาธิปไตยได้เข้าถึงมากขึ้น วันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีคนตื่นตัวออกมาทำอะไรในระบอบประชาธิปไตยโดยไม่ใช้วิธีรัฐประหาร ส่วนตัวถ้าให้มองหน้ากากขาวที่ออกมาทุกวันนี้ถือเป็นเรื่องปกติ และเป็นสิทธิที่พอทำได้

             ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ แกนนำกลุ่มคนเสื้อหลากสี กล่าวว่า 81 ปีที่ผ่านมา ผลประโยชน์สุดท้ายจะตกอยู่ที่ผู้มีอำนาจทั้งนั้น ตลอดเวลาเราคิดถึงแต่เรื่องสิทธิเสรีภาพ แต่เราไม่เคยนึกถึงหน้าที่ในฐานะประชาชนที่มีสิทธิออกมาตรวจสอบรัฐบาล เพราะรัฐบาลชุดนี้ไม่เคยรับผิดชอบในการบริหารงานที่ผิดพลาด ขณะเดียวกันพวกที่สนับสนุนรัฐบาลก็ไม่เคยเข้าใจคำว่าประชาธิปไตย ทั้งที่ตลอดเวลาคนพวกนี้พยายามประกาศตนเองว่าเป็นนักประชาธปไตย แต่ในความเป็นจริงเขากลับไม่ยอมรับความเห็นต่างๆ พยายามไล่ตีคนที่มีความเห็นต่างกับรัฐบาล อย่างนี้เรียกว่าอะไร

             ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า ปรากฏการณ์ออกมาเรียกร้องของกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวขณะนี้ จะอยู่ในกรอบของประชาธิปไตยหรือนอกกรอบหรือไม่ คงอยู่ที่ข้อเสนอสุดท้าย ซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นแนวทางที่ชัดจน แต่เพื่อป้องกันข้อครหากลุ่มที่ออกมาเรียกร้องต้องแสดงจุดยืนให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขาจะไม่ถูกลากไปสู่โจทย์ของการรัฐประหารที่ถูกกล่าวหาอยู่