ประจำปี 2532 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.ที่โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ โดยศึกครั้งนี้จะเริ่มวันที่ 8-13 มิ.ย. ที่แฟชั่น ไอส์แลนด์ แยกเป็น เซปักตะกร้อทีมชุด, ตะกร้อลอดห่วง, เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชาย, เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง รวมทั้งหมด 109 ทีม