ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 11 มีนาคม 2556 บอร์ด กสท.จะประชุมพิจารณาราคาตั้งต้นประมูลใบอนุญาตโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หรือทีวีดิจิตอล ช่องธุรกิจ จำนวน 24 ช่อง ซึ่งการกำหนดราคาประมูลจะพิจารณาจากความสามารถในการหารายได้ มูลค่าอุตสาหกรรมทีวี รวมถึงการกำหนดเพดานการถือครองช่องรายการทีวีดิจิตอล และค่าเช่าโครงข่าย เพราะผู้ประกอบการต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการใช้โครงข่าย

                         ทั้งนี้ ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาราคาตั้งต้น จะแบ่งออกเป็นช่องความละเอียดสูง (HD) ราคาเริ่มต้นประมูลที่ 1,000-3,000 ล้านบาทต่อช่อง โดยเตรียมเปิดประมูลทั้งหมด 4 ช่อง ส่วนช่องสแตนดาร์ด (SD) ประกอบด้วย ช่องทั่วไป 10 ช่อง ช่องข่าว 5 ช่อง และช่องเด็ก 5 ช่อง ไม่เกินช่องละ 500 ล้านบาท ซึ่งช่องข่าวจะมีราคาประมูลต่ำกว่าช่องทั่วไป และช่องเด็กจะอยู่ที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะได้สิทธิดำเนินการ 15 ปี

                         แหล่งข่าวจาก กสทช. กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้สำรวจความเห็นของผู้ประกอบการทีวีถึงราคาที่คาดว่าจะเข้าประมูล ส่วนใหญ่เสนอให้ไม่เกิน 300-400 ล้านบาทสำหรับช่อง SD ส่วนช่อง HD ราคาสูงกว่า SD ประมาณ 3 เท่าหรือประมาณ 1,500 ล้านบาท การคำนวณราคาตั้งต้นยังคำนึงถึงการแจกคูปองประชาชนเพื่อแลกซื้อทีวีดิจิทัล หรือแลกรับกล่องแปลงสัญญาณทีวีดิจิตอลด้วย ในเบื้องต้น กสท.คาดว่ามูลค่าคูปองจะอยู่ที่ใบละ 500 บาท ต้องแจก 22 ล้านครัวเรือน หรือต้นทุนทั้งหมดในการแจกคูปองไม่ต่ำกว่า 11,000 ล้านบาท ดังนั้น กสท.ต้องได้เงินค่าประมูลช่อง HD ไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาทต่อช่อง ส่วนช่อง SD เฉลี่ย 250-300 ล้านบาท

                         ขณะที่นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานคอนเทนต์ แมเนจเม้นท์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด กล่าวถึงแนวโน้มธุรกิจให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก หรือเพย์ทีวี ว่า ในปี 2556 จะมีการแข่งขันรุนแรงกว่าที่ผ่านมา โดยจีเอ็มเอ็มฯรุกเข้าสู่ตลาดเพย์ ด้วยการเปิดให้บริการเติมช่องภายใต้ชื่อ “แซท เพย์ ทีวี” ตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กระแสตอบรับดีมาก คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมียอดสมาชิก "แซท เพย์ ทีวี" 4.5-6 แสนราย หรือคิดเป็น 15-20% ของจำนวนลูกค้ากล่องทีวีดาวเทียมจีเอ็มเอ็ม แซท และตั้งเป้าว่าภายใน 2 ปีนี้จะเพิ่มจำนวนสมาชิกเป็น 1 ล้านรายได้ โดยเน้นเจาะตลาดต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น

                         ส่วนความพร้อมเข้าสู่ธุรกิจทีวีดิจิตอลนั้น จีเอ็มเอ็มเตรียมความพร้อมในการเข้าประมูลทีวีดิจิตอล ทั้งช่องบันเทิง ข่าว ทั่วไปและช่องสำหรับเด็ก โดยเตรียมงบประมาณสำหรับการลงทุนทีวีดิจิตอลไว้ 7,000 ล้านบาท