20ธ.ค. นายมานิต  เตชอภิโชค  รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนายมานพ มีจำรัส ผู้กำกับการแสดงละครเวที "พุทธะ ราชะ เดอะมิวสิคัล" แถลงข่าวการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2555-2556 ครั้งที่ 3 พร้อมร่วมปล่อยคาราวานนำบุญ บริเวณลานคนเมือง เพื่อออกรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ในการจัดสวดมนต์ข้ามปีซึ่งเป็นปีมหามงคลมี 4 เหตุการณ์สำคัญ 1.ปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ 2.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา 85 พรรษา 3.สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา 4.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฏราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คนไทยจะร่วมเฉลิมฉลองและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

               นายมานพ กล่าวว่า ปีนี้เป็นครั้งแรกที่นำละครเวทีพุทธประวัติในรูปแบบมิวสิคัล เรื่อง “พุทธะ ราชะ เดอะมิวสิคคัล” แสดงบนเวทีกลางแจ้งที่ท้องสนามหลวง โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานอาทิ ดารา นักร้องชื่อดังร่วมแสดงกว่า 100 ชีวิต ทั้งนี้การจัดละครเวทีครั้งประวัติศาสตร์สำคัญของพุทธศาสนิกชนชาวไทยจะเริ่มในวันจันทร์ที่ 31 ธ.ค. นี้ เวลา 16.00 น.ที่ท้องสนามหลวง มีเนื้อหาจากพุทธประวัติในรูปแบบผสมผสานเสียงเพลงหรือมิวสิคัล ผ่านเทคนิคการแสดงหลายรูปแบบ

               ประกอบด้วย 4 องก์ ได้แก่ องก์ที่ 1 พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร เป็นการนำเสนอบทนำจนถึง พระนางสิริมหามายาทรงหระประสูติกาล ณ ลุมพินี ท่ามกลางการสรรเสริญยินดีของเหล่าเทวดา องก์ที่ 2 ธรรมดาของโลก นำเสนอพุทธประวัติช่วงทรงศึกษาศิลปะวิทยาการต่างๆ อาทิ อภิเษกสมรส เสด็จประพาสพระนคร จนกระทั่งออกผนวช องก์ที่ 3 บำเพ็ญทุกรกิริยา ดำเนินเรื่องการขับเสภา จนกระทั่งตัดสินพระทัยกลับมาเสวยพระกระยาหาร จนถึงประทับนั่งสมาธิที่ใต้ต้นโพธิ์และนางสุชาดามาถวายข้าวมธุปายาส ในรูปแบบลูกทุ่งออร์เคสตร้า และองก์ที่ 4 ผจญมาร นำเสนอช่วงพระพุทธองค์ทรงผจญมาร ถึงตรัสรู้และการเฉลิมฉลองแห่งปีพุทธชยันตี

               ศ.นพ.อุดมศิลป์ กล่าวว่า สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 30 องค์กร จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีครั้งที่ 3 ในคืนวันที่ 31 ธ.ค.ที่ท้องสนามหลวง ซึ่งประชาชนแต่งกายสวมชุดขาวเพื่อร่วมสวดมนต์และรับฟังธรรมเทศนาจากพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรมหาคม พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน และร่วมสักการะพระบรมเกศาธาตุจากประเทศศรีลังกา พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา จากประเทศอินเดีย และพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้ตะเคียนทอง วัดป่าเขาล้อม อีกทั้งเป็นปีแรกที่จัดกิจกรรมในเรือนจำ 192 แห่ง สถานพินิจฯและศูนย์ฝึกฯ 52 แห่งเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกัน

               "ส่วนในภูมิภาคมีการจัดกิจกรรม 4 ภาคได้แก่ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่,วัดพระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทราและวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช พร้อมวัด 2,000 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดภาพถ่ายชิงโล่จากประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา สสส."ศ.นพ.อุดมศิลป์ กล่าว

               ด้านนายมานิต กล่าวว่า ทางกทม.ได้ระดมเจ้าหน้าที่และสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ รถพยาบาลฉุกเฉิน รถสุขาเคลื่อนที่ คอยให้บริการประชาชนซึ่งคาดว่าจะมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมร่วมกับองค์กรต่างๆจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.2555-1 ม.ค. 2556 โดยจะมีการจัดประกวดร้องเพลงลูกกรุงและลูกทุ่งไทย ระหว่างวันที่ 28-29 ธ.ค. ที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง กิจกกรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชุน วันที่ 30-31 ธ.ค. พิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.- 1 ม.ค.ที่ลานคนเมือง และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 185 รูป กิจกกรมไหว้พระ 9 วัด เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันที่ 1 ม.ค.2556