หลังจากได้ 5 วงสุดท้ายที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายนแล้วก็มาถึงรอบชิงชนะเลิศ "ฟ้อนรำแคนคอนเทสต์" ครั้งที่ 5 เมื่อ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ เวทีกลางแจ้ง หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
          สำหรับวงโปงลางที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่ วงโปงลางศรีสงครามวิทยา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย , วงโปงลางแสนเมือง โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น, วงโปงลางศรีสองรักษ์ ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา จ.เลย, วงสว่างแดนดินศิลป์อีสาน โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร และ วงโปงลางศรีทันดร ร.ร.โคกคอนวิทยาคม จ.หนองคาย
 
          และผลการประกวดการฟ้อนลำแคน คอนเทสต์ครั้งที่ 5 วงที่ได้รางวัลชนะเลิศและคว้าถ้วยรางวัลพระราชทานไปครองคือวง โปงลางศรีสงครามวิทยา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จาก จ.เลย โดยมีการใช้ประเพณีท้องถิ่นอย่างประเพณีผีขนน้ำ ประยุกต์การแสดงที่หลากหลาย และมีการขับร้องบรรเลงดนตรีได้อย่างลงตัว จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปครองพร้อมเงินรางวัลอีก 100,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ วงโปงลางศรีสองรักษ์ ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา จาก จ.เลย พร้อมเงินรางวัล 60,000บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือวงโปงลางแสนเมือง แชมป์เก่า จากโรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่นพร้อมเงินรางวัล 40,000บาท รางวัลชมเชยมี 2 วงได้แก่ วงโปงลางศรีทันดร ร.ร.โคกคอนวิทยาคม จ.หนองคาย และวงสว่างแดนดินศิลป์อีสาน โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร พร้อมเงินรางวัลวงละ 20,000 บาท ซึ่งบรรยากาศภายเต็มไปด้วยความสนุกสานและคับคั่งไปด้วยกองเชียร์ของแต่ละวงที่ได้มาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม
 
          นอกจากจะมีรางวัลสุดยอดวงโปลางพื้นบ้านแล้ว ยังมีรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดที่มีความสามารถโดดเด่น ซึ่งคณะกรรมการให้ความสำคัญในรายละเอียดว่าจะสะท้อนและประยุกต์รูปแบบการนำเสนอสร้างสรรค์มากน้อยเพียงใด ซึ่งรางวัลเครื่องดนตรียอดเยี่ยมแบ่งเป็น 4 ประเภทคือ ประเภทพิณยอดเยี่ยม และโหวด (ชื่อเครื่องดนตรี)ยอดเยี่ยม เป็นของวงโปงลางแสนเมือง รร.หนองเรือ ประเภทแคนยอดเยี่ยม วงโปงลางสว่างแดนดินศิลป์อีสาน ร.ร.สว่างแดนดิน ประเภทโปงลางยอดเยี่ยม วงโปงลางศรีสองรักษ์วิทยา ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา ประเภทนักร้องยอดเยี่ยม วงโปงลางศรีธันดรวิทยา ซึ่งแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนรางวัลละ 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร รางวัลนางไหยอดเยี่ยมเป็นของ ด.ญ.พันญารัตน์ กิติราช จากวงโปงลางสว่างแดนดินศิลป์อีสาน ได้รับเงินรางวัลสนับสนุน 15,000บาทพร้อมเกียรติบัตร และรางวัลการแสดงวิถีชีวิตยอดเยี่ยม เป็น ของวงโปงลางศรีสองรักษ์ ได้รับเงินรางวัลสนับสนุน 20,000 บาท
 
          สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนในการตัดสิน รศ. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี ประธานกรรมการตัดสิน กล่าวว่า เกณฑ์การประกวดผู้เข้าประกวดต้องบรรเลงลาย (เพลง) บังคับ 4 ช่วง ได้แก่ การบรรเลงเพลงเปิดวง การบรรเลงลายลำเพลิน การแสดงที่แสดงถึงวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน และการแสดงดนตรีและการขับร้องหมอลำในทำนองประเภทต่าง ๆ ตามความสามารถและความถนัด ที่มีเนื้อร้องเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ประพันธ์เนื้อร้องขึ้นมาใหม่ ซึ่งทั้งสามลายบรรเลงต้องใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที และในปีนี้ก็มีความพิเศษ เพราะได้รับเกียริจากศิลปินมรดกอีสานอย่าง พิมใจ ผลาญชัย ศิลปินต้นแบบการขับร้องหมอลำ มาร่วมร้องหมอลำประกอบวงโปงลางสินชัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างการประกวดด้วย
.......................................
(หมายเหตุ 'ศรีสงครามวิทยา'คว้าแชมป์ฟ้อนรำแคนคอนเทสต์ครั้งที่ 5 เรื่อง-ภาพ...เบญจรงค์ จงมีเดช และ ธีมาพร เยระบุตร)