"อีก 3 ปีข้างหน้าบัณฑิตแสตมฟอร์ดจะแสดงศักยภาพให้เห็นว่า แรงงานมีคุณภาพ ตรงสาขาที่ตลาดอาเซียนต้องการ  โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชื่อดังในต่างประเทศจัดทำหลักสูตรสากล มาใช้ในการเรียนการสอนแบบไม่ผิดเพี้ยนจากต้นฉบับ เพราะเรามีจุดมุ่งหมายก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (World Class University) พร้อมทุ่มงบ 260 ล้านบาท สร้างอาคารเรียนหลังใหม่" รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด อธิบาย

              รศ.ดร.บุญมาก ฟันธงว่า คุณภาพการศึกษาประเทศไทย ณ วันนี้ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษา ทั้งรัฐและเอกชนต้องได้รับพัฒานาอีกมาก ต้องวางแผนการผลิตระยะยาวอีก 20-30 ปี จะตอบโจทย์ความต้องการควบคู่กับคุณภาพได้มากแค่ไหน ไม่ใช่สอนให้จบแล้วมอบปริญญา แต่จบแล้วไม่มีงานทำ หรือได้งานไม่ตรงที่เรียนมา อาทิ เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการ 400 อัตรา แต่แห่สมัครสอบถึง 4-5 หมื่นคน "ถามว่าเกิดอะไรขึ้น"

              "ก่อนจะพัฒนาต้องมีทิศทางในอีก 20 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร สร้างหลักสูตรใหม่ให้ทันต่อเหตุการณ์โลก แต่ตอนนี้ยังทำงานแบบหน้าที่ใครหน้าที่มัน การเมืองต้องนิ่ง และที่สำคัญการลงทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา เราต้องยอมเพื่อได้หลักสูตรดีๆ มาสอนที่บ้านเรา" รศ.ดร.บุญมาก กล่าว 

              ล่าสุด แสตมฟอร์ดลงทุนกับการศึกษาอย่างแท้จริง ได้นำหลักสูตรสากล (นานาชาติ) เช่น หลักสูตร Laureate Hospitality Program ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัย Blue Mountains International Hotel Management School จากประเทศออสเตรเลีย Switzerland's Glion Institute of Higher Education และ Les Roches International School of  Hotel Management จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือหลักสูตรปริญญาโทร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเบดเฟร์ดเชอร์ ประเทศอังกฤษ รวมถึงหลักสูตรการออกแบบที่กำลังจะเปิดในอนาคต เป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Nottingham Trent สหราชอาณาจักร ทั้งหมดเน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

              "ใกล้เข้าสู่อาเซียน เราคิดมานานว่าต้องผลิตบัณฑิตรองรับตลาดแรงงานอาเซียน ดังนั้นหลักสูตรคณะการโรงแรมและหลักสูตรคณะการออกแบบ จึงเน้นเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพจริง ฝึกงานเฉลี่ย 9 เดือน หรือ 480 ชั่วโมง เพราะเราเชื่อว่าการฝึกงานเป็นประตูสำคัญให้ผู้เรียนอยู่ในสายงานได้นานมากที่สุด ทำให้เขาแข็งแกร่ง รู้งาน สู้งาน เมื่อจบแล้วสู่ตลาดงานได้ทันที" รศ.ดร.บุญมาก กล่าว

               พร้อมกันนี้ได้สร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ 6 ชั้น ในเนื้อที่ 7,715 ตารางเมตร รองรับนักศึกษาได้มากกว่า 3,000 คน คาดสร้างเสร็จในเดือนมิถุนายน 2556 โดยมีพิธีลงเสาเข็มเมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก "ยงยุทธ วิชัยดิษฐ" อดีตรองนายกฯ และอดีต รมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รองประธานพิธีเปิด พร้อมร่วมเสวนา เรื่อง "การลงทุนจากต่างชาติ เพิ่มโอกาสยุคทองการศึกษาไทยหลังกำแพง AEC"

                เป้าหมายอีก 5 ปีจะเร่งผลักดันให้มหาวิทยาลัยติด 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน และจะสร้างอาคารให้รองรับนักศึกษาได้ถึง 6,000 คน จากเดิม 2,000 กว่าคนในเวลาเพียง 3 ปี

                เรียน 3 เทอมต่อปีสามารถจบปริญญาตรีได้ในเวลา 3 ปี 4 เดือน และเรียนจบปริญญาโทได้ในเวลา 1 ปี หรือ 18 เดือน การเรียนรู้ในชั้นเรียนขนาดเล็ก เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพฯ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษและปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาไทย วิทยาเขตหัวหินเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทภาคภาษาไทย สอบถามได้ที่ โทร.0-2769-4000, 09-01985807(กรุงเทพฯ) 0-3244-2322-3, 09-0198-5799 (หัวหิน)

                ดร.สุทธศรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก 1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพราะเชื่อว่าทั้ง 3 เสาจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษา จากนี้ไปรัฐบาลจะสร้างบัณฑิตไทย เปิดโอกาสด้วยการศึกษาให้เท่าเทียมกันในสังคม โดยเปิดหลักสูตร ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) หรือ ASCC เพื่อเชื่อมโยงอาเซียน ให้สอดคล้องกับการทำงานจริง และเพิ่มตัวเลขค่าเฉลี่ยจำนวนปีที่คนไทยได้รับการศึกษาจากเดิม 9.1 ปี เป็น 12 ปี

               "เดิมเรามองภาพแค่ 60 ล้านคน ต่อไปจะเพิ่มเป็น 600 ล้านคน ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องมีแนวทาง เชื่อมทั้งหมดให้สอดคล้องกัน การเปิดหลักสูตร ASCC เป็นส่วนสำคัญที่จะเชื่อมกันได้ง่ายขึ้น อีกทั้งภาษาก็สำคัญมาก หลายมหาวิทยาลัยเริ่มพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับรับอาเซียนแล้ว" ดร.สุทธศรี กล่าวทิ้งท้าย

.............................................
('แสตมฟอร์ด'มุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก รุกปั้นนศ.ป้อนตลาดแรงงานอาเซียน : โดย...ขวัญเรียม แก้วสุวรรณ)