นับเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยแต่โบราณ ความงดงามและเอกลักษณ์ของผ้าไทย ให้แก่บรรดาคณะทูตานุทูตตัวแทนจากต่างประเทศ ประจำประเทศไทยกว่า 20 ประเทศ ได้รับรู้และเข้าใจในมรดกทางวัฒนธรรมของไทยอันงดงาม ผ่านการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บริเวณหอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง
 ครั้งนี้มีคณะทูตานุทูตจากต่างประเทศ ประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคู่สมรส ตอบรับเข้าเยี่ยมชมความงดงามของผ้าไทยอย่างเนื่องแน่น โดยมี ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, ดร.จิรายุ-ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิตร, ท่านผู้หญิงอรจิตรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ฯลฯ ต้อนรับอย่างอบอุ่น

                       การชมพิพิธภัณฑ์ของคณะทูตานุทูตแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมี ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ที่ปรึกษาพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ด้านประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย, พิพัฒน์พงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้แทนพิเศษสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ สรรพสิทธิ์ ฟุ้งเฟื่องเชวง ที่ปรึกษาพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ด้านนิทรรศการ เป็นผู้นำชมพร้อมให้คำอธิบายอย่างละเอียด

                       หลังชื่นชมความงดงามของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ แล้ว เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ฯพณฯ มิเกลันเจโล ปิปัน ที่ควงคู่ภริยา ไลลา มาด้วย กล่าวว่า ผ้าเก่าและฉลองพระองค์ที่จัดแสดงมีความงดงามมาก แถมยังได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ที่บอกถึงชุดประจำชาติไทย ส่วนตัวชอบวีดิทัศน์ที่แสดงวิธีการสวมใส่เครื่องแต่งกายแบบต่างๆ ในวิธีดั้งเดิมโบราณ และได้รับการประยุกต์การสวมใส่ให้สะดวกขึ้น และทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปเยือนต่างประเทศ จะทรงนำรูปทรงของชุดประเทศนั้นๆ มาประยุกต์ให้เหมาะกับผ้าไทยและสวมใส่ได้อย่างสวยงาม ถือเป็นการนำเสนอผ้าไทยได้อย่างมีสไตล์มาก

                       ไม่ต่างกับ รัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์ ภริยา ฯพณฯ มิเคล เหมนิธิ วินเธอร์ เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย ที่ชื่นชมผ้าไทยและสวมใส่ผ้าไทยเป็นประจำ และเมื่อเอกอัครราชทูตทราบว่ามีดีไซเนอร์ชาวเดนมาร์ก เอริค โมเพนเซน รับหน้าที่ออกแบบฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยิ่งรู้สึกประทับใจมากขึ้น พร้อมกับกล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระปรีชาสามารถในการนำผ้ามาทำให้เป็นเอกลักษณ์ของไทย และยังทรงทำให้ชุดไทยเป็นชุดประจำชาตินี้ เปรียบเสมือนตัวแทนความงามของหญิงไทยในต่างประเทศด้วย