สามีมีกิจการเป็นของตัวเอง จึงให้ดิฉันลาออกจากงานประจำที่เคยทำอยู่ เพื่อมาทำหน้าที่เป็นแม่บ้าน ดูแลเขา และลูกเพียงอย่างเดียว แต่ไม่เคยให้ดิฉันเข้าไปยุ่ง หรือช่วยดูแลธุรกิจที่เขาทำอยู่ด้วยเลย ก็ก่อนแต่งงานกัน รู้ว่า สามีมีธุรกิจของตัวเอง แต่สามีไม่เคยให้ดิฉันมีส่วนรับรู้ด้วยเลยเรื่องรายรับรายจ่าย เพียงแต่ให้ดิฉันใช้ทุกเดือน
 ปีแรกไม่มีปัญหา พอปีที่สองเริ่มมีลูก สามีเริ่มเที่ยวกลางคืน และเที่ยวหนักขึ้น พอดิฉันทักท้วง ก็ทะเลาะกัน พอดิฉันบอกว่า อยากขอไปทำงานที่บริษัทของสามีก็ไม่ยอมให้ไป ดิฉันเบื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่โดยที่สามีกลับบ้านเช้าเกือบทุกวัน ลูก 2 ขวบกว่าแล้ว แต่พ่อแทบจะไม่ได้ดูแลเลย เพราะหลังเลิกงานก็เที่ยวต่อแล้วกลับบ้านเกือบเช้าทุกวัน
 อยากทราบว่า ถ้าดิฉันต้องเลิกกับสามี จะเรียกร้องให้เขาส่งเสียค่าเลี้ยงดูดิฉันและลูกได้ไหม และถ้าสามีเป็นอะไรไป ลูกมีสิทธิในทรัพย์สินของสามีหรือไม่ หรือถ้าสามีแต่งงานมีลูกใหม่ ลูกของดิฉันจะมีสิทธิหรือเปล่า
 ส้มโอ
 ตอบ
 ศูนย์ปรึกษากฎหมายชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศศักดิ์  โกไศยกานนท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แนะนำว่า กรณีของคุณ ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามี ไม่มีผลในทางกฎหมาย ไม่ได้ถือว่า เป็นบุคคลเดียวกับสามี ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเลี้ยงดูให้ตัวเอง หากต้องเลิกกับสามี แต่สำหรับลูกถือว่าเป็นบุตรจริง มีสิทธิได้รับค้าเลี้ยงดูจากผู้เป็นพ่อ หากพ่อกับแม่แยกทางกัน ตอนนี้ลูกของคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในฐานะแม่ คุณมีสิทธิเรียกร้องสิทธิของลูกได้ โดยให้สามีต้องส่งเสียค่าเลี้ยงดูลูก
 ในฐานะที่เป็นลูกของพ่อ ถ้าเกิดสามีของคุณเป็นอะไรไป ลูกของคุณย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินของสามีอยู่แล้ว และถ้าสามีแต่งงานใหม่ ลูกของคุณก็ยังคงมีสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ เพียงแต่ว่า ทรัพย์สินที่มีนั้น อาจจะต้องแบ่งให้แก่ลูกใหม่ที่เกิดขึ้นด้วย หรือถ้าสามีแต่งงานและจดทะเบียนกับผู้หญิงคนใหม่ ทรัพย์สินนั้นก็ต้องแบ่งในส่วนของสามีให้แก่ภรรยาคนใหม่ด้วย
 ลุงแจ่ม