5มี.ค.2555 นายธานี ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ศาลชั้นต้นของมาเลเซียได้มีคำสั่งประหารชีวิต ในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศว่า ในระยะที่ผ่านมา มีคนไทยถูกศาลมาเลเซียสั่งประหารชีวิต ทั้งหมด 9 คน เป็นหญิง 8 ชาย 1 คน ส่วนใหญ่มีคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยคนไทยกลุ่มนี้มีความประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สู้คดีต่อ

              "ขณะนี้ขั้นตอนอยู่ในชั้นศาล โดยปกติกระบวนการยุติธรรมของมาเลเซียอาจจะใช้เวลานานกว่า 10 ปี ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เข้าให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลอย่างใกล้ชิด โดยได้จัดหาทนายความอาสา ล่าม อาหารและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว รวมทั้งแจ้งญาติให้ทราบข่าวเป็นระยะๆ" นายธานี กล่าวและว่า

              อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เตือนคนไทยไม่ให้กระทำผิดในเรื่องยาเสพติดและการค้าประเวณี ที่ประเทศมาเลเซีย รวมทั้งการติดต่อขอเข้าไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะหากฝ่าฝืนมีโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิต จึงขอเตือนคนให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วย