อุทกภัยในปีที่ผ่านมา สร้างความสูญเสียต่อสถานศึกษาจำนวนมาก ทั้งอาคารเรียน เอกสารสำคัญ หนึ่งในนั้นคือ "ห้องสมุด" ซึ่งเปรียบเสมือนคลังปัญญาของนักเรียนที่ใช้บ่มเพาะความรู้นอกห้องเรียนอีกด้วย หนังสือพิมพ์ "คม ชัด ลึก" จึงร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาฯ สำนักพิมพ์เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด จัดโครงการ "84 พรรษา ใส่บาตรหนังสือ : เติมปัญญาสู่ห้องสมุดประสบอุทกภัย" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84  พรรษา โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มารับมอบหนังสือจากสถานศึกษา และส่งต่อไปยังโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

                    ซึ่งดำเนินการแล้ว 5 แห่ง จากที่ตั้งเป้าไว้ 9 แห่ง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 มทร.ธัญบุรี ส่งมอบให้ ร.ร.วัดมูลจินดาราม จ.ปทุมธานี วันที่ 5 มกราคม 2555 ร.ร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส่งมอบให้ ร.ร.ทองพูลอุทิศ จ.ปทุมธานี วันที่ 25 มกราคม 2555 ร.ร.ศรีวิกรม์ ส่งมอบให้ ร.ร.วัดบ่อเงิน จ.ปทุมธานี วันที่ 26 มกราคม 2555 ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ส่งมอบให้ ร.ร.วัดห้วยจระเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา   วันที่ 31 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งมอบให้ ร.ร.บ้านข่อยวิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี และ ร.ร.บ้านหนองมะม่วง อ.บางเลน จ.นครปฐม

                    ดร.สิทธิชัย จันทนานนท์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิกรม์ กล่าวภายหลังมอบกระเช้าหนังสือแก่ อ.ยุพดี อิ่มเย็น รองผอ.ร.ร.วัดบ่อเงิน ว่า ปกติมีกิจกรรมใส่บาตรทุกวันพุธอยู่แล้ว การใส่บาตรหนังสือเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่น้ำท่วมครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดี จะจัดทำอย่างต่อเนื่องตลอดไป เช่นเดียวกับ ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์  ผอ.ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่สนับสนุนให้นักเรียนใส่บาตรหนังสือให้แก่ ร.ร.วัดห้วยจระเข้ โดยมี อ.บุญเลิศ เพชรมณี ผอ.เป็นผู้รับมอบ

                    ส่วน รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวภายหลังมอบหนังสือให้ "ประดิษฐ์ รักงาม" ผอ.ร.ร.บ้านข่อยวิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี และ สุภาวดี อึ้งพานิช ผอ.ร.ร.บ้านหนองมะม่วง อ.บางเลน จ.นครปฐม ว่า จะสานต่อโครงการใส่บาตรหนังสือต่อเนื่องไปทุกๆ ปี โดยให้แต่ละคณะจัดทำกล่องรับบริจาคไว้หน้าตึกรับริจาคตลอดทั้งปี จากนั้นจะปิดโครงการและเชิญโรงเรียนที่ต้องการหนังสือมารับมอบในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย และจะเปิดกว้างให้สมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการด้วย

                    ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 มกราคม มีสถาบันภาษา Fun Language ร่วมสนับสนุนนำบัตรคำศัพท์ หรือ Flash Card ทั้งหมด 6 ชุด สำหรับเด็กนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 300 แผ่น นำมามอบให้โรงเรียน ซึ่งในอนาคตจะจัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษโดยคุณครูชาวต่างชาติในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร บริจาคอุปกรณ์การเรียน สื่อการสอนและหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วย

                    "น้องเมนี่" ญาณิศา โชติตันติมากร อายุ 17 ปี ชั้น ม.6 กรรมการนักเรียน ร.ร.ศรีวิกรม์ กล่าวว่า ปกติจะมีกิจกรรมใส่บาตรอาหารทุกวันพุธ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักทำบุญ ได้รับความสนใจมาก โดยเฉพาะนักเรียนต่างชาติจะต่อแถวใส่บาตรกันเป็นแนวยาว การตักบาตรหนังสือเป็นการทำบุญทางปัญญา เป็นการให้ความรู้และเปิดโอกาสให้คนอื่นๆ ได้อ่านหนังสือ อยากให้จัดกิจกรรมใส่บาตรหนังสือบ่อยๆ เพราะเป็นกิจกรรมที่ดี สอนให้เด็กๆ มีน้ำใจ รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น

                    "น้องอั้ม" สามารถ บังเกิด อายุ 12 ปี ชั้น ม.1 ร.ร.วัดบ่อเงิน บอกว่า ดีใจมากที่มีคนให้ความช่วยเหลือและบริจาคหนังสือให้ ห้องสมุดจะมีหนังสือเพิ่มมากขึ้น เพื่อนๆ จะมีหนังสืออ่าน

                    ด้าน ทรงยศ สามกษัตริย์ ผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬาฯ บอกว่า เหลืออีก 4 แห่งที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จะต้องประสานงานกับ กมลทิพย์ ใบเงิน บรรณาธิการข่าวการศึกษา นสพ.คม ชัด ลึก เพื่อทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ ซึ่งเปิดกว้างให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งที่ต้องการจะเป็นผู้ดำเนินโครงการใส่บาตรหนังสือเข้าร่วมโครงการได้ สอบถามได้ที่ 0-2218-9893-5 หรือ 0-2338-3335

..........................................
(84 พรรษา ใส่บาตรหนังสือ เติมปัญญาสู่ห้องสมุดประสบอุทกภัย โดย... หทัยรัตน์  ดีประเสริฐ)