26 ธ.ค.54 พล.อ.ธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มีผู้ร้องขอให้ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 8 คน ว่ากระทำผิดพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) มาตรา 62

            ทั้งนี้ ได้แก่ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว.ยุติธรรม นายการุณ โหสกุล นายสุรชาติ เทียนทอง นายวิชาญ มีนชัยนันท์ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. นายวรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ส.ส.อุตรดิตถิ์ และนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ซึ่งขณะนี้ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องในคำร้องและผู้ยื่นถอดถอนได้เสร็จแล้ว พบว่าถูกต้อง จึงได้ส่งคำร้องให้ป.ป.ช.ดำเนินการไต่สวนต่อไป