"ตะเคียนชันตาแมว" เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานปลูกเป็นมงคลประจำ จ.นราธิวาส มีราคาสูง เนื้อไม้สวย สีน้ำตาลแกมเหลือง แข็งแรง เหมาะใช้ก่อสร้าง อาทิ ทำเสา รอด ต่อเรือ หมอนรถไฟ เป็นต้น

               เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ในวงศ์ DIPTEROCARPACEAE ต้นตรง สูง 30-40 เมตร เปลือกสีน้ำตาลแตกเป็นสะเก็ดตามแนวสูงของต้น

               ใบ เป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับตามกิ่ง ทรงใบหอก กว้าง 2-4 ซม. ยาว 8-14 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม ผิวเกลี้ยง ขอบเรียบ มีเส้นแขนงใบ 9-11 คู่

               ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง แต่ละช่อมีดอกย่อยมาก เวลาบานสีขาวอมเหลือง กลิ่นหอมทั้งวัน

               ผล ทรงกระบอกโค้ง ปลายแหลม มีกลีบเลี้ยงรองผล 5 กลีบ เส้นผ่าศูนย์กลางผล 1.5-2 ซม. ยาว 5-7 ซม.

               ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ขึ้นในทุกสภาพดิน ความชื้นและแสงแดดมาก

---------------------------------------
(ไม้ดีมีประโยชน์ : 'ตะเคียนชันตาแมว' เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง  โดย...นายสวีสอง)