สิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยอีกชนิดหนึ่งที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ถูกตั้งคำถามถึงความโปร่งใสว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีเงื่อนงำหรือไม่ คือ เต้นท์พักอาศัยแบบชั่วคราว

          สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)  ตรวจสอบพบว่า  ในช่วงปลายเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2553  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดซื้อ เต๊นท์พักอาศัย ทั้งหมด 3 ครั้งในวงเงินรวม 22,126,000 บาท ได้แก่

          ครั้งแรก วันที่  22 ต.ค. 2553  จัดซื้อจาก บริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จำกัด ราคา 5,416,000  บาท

          ครั้งที่ 2  วันที่ 1 พ.ย. 2553  จัดซื้อจาก บริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จำกัด ราคา 11,610,000 บาท

         ครั้งที่ 3 วันที่ 1 พ.ย. 2553  จัดซื้อจาก บริษัท ชัยดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด  ราคา 5,100,000  บาท         

          น่าสังเกตว่า การจัดซื้อดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลาไล่เลียกับที่ ปภ.ได้จัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาสและเครื่องยนต์จาก บริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จำกัด จำนวน 2 ครั้ง วงเงิน 10,625,000  บาท       

          และจากการตรวจสอบยังพบอีกว่า บริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จำกัด ยังเป็นคู่สัญญาขายรถ เรือขุด ให้หน่วยงานในกระทรวงมหาดไทยและกรมชลประทานอีกนับสิบล้านบาท       

          ขณะที่ บริษัท ชัยดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด  เคยได้รับการว่าจ้างจาก หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อใช้ในโครงการขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล จ.ปัตตานี และ จ.นาราธิวาส เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552  วงเงิน 2,920,000  บาท       

          ทั้งนี้ บริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จำกัด ประกอบธุรกิจซื้อขายรถแทรคเตอร์ รถขุดดิน รถดั้มพ์ รถบรรทุก รถยนต์ เครื่องยนต์ จดทะเบียนวันที่ 11 ตุลาคม 2547 ทุน 20 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 40/9 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายอภิชาติ ชัยเจริญสุขเกษม  นางนพรัตน์ กิตติวุฒิชูศิลป์  นายวิรัตน์ ชัยเจริญสุขเกษม  นายวิสิทธิ์ ชัยเจริญสุขเกษม  นายนพพล ชัยเจริญสุขเกษม  ถือหุ้น

          บริษัท ชัยดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ประกอบกิจการรับจ้างขุด ลอกคูคลอง หนอง บึง จดทะเบียนวันที่  25 กันยายน 2551 ทุนปัจจุบัน 50 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 49 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และเลขที่ 64/22 หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีนายพงศ์พันธ์ แจ่มจันทร์ ถือหุ้นใหญ่ นายปัญญา อินทอง  และนางมลตรี ศิริปรุ ร่วมถือหุ้น

          ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554  ที่ผ่านมา พรรคฝ่ายค้านได้หยิบยกกรณีจัดซื้อเต๊นท์ที่พักอาศัยชั่วคราวช่วยผู้ประสบภัยในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2554 ของ ปภ.จำนวนกว่าหมื่นหลังว่ามีราคาแพงกว่าปกติหลังละกว่า 600-900  บาท

 

............

(หมายเหตุ : ภาพประกอบ/ที่มา : สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม)