ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการซีไรต์ 2554 ชุดคณะกรรมการคัดเลือก ได้ประกาศผล 20 เล่ม ที่ผ่านเข้ารอบแรกของรางวัลซีไรต์แล้ว โดยประกอบไปด้วย

1. 1 CM โอสถี

2. 24 เรื่องสั้น ของฟ้า พูลวรลักษณ์

3.เราตกอยู่ในสมรภูมิรบอีกครั้ง เสาวรี

4.เรื่องของเรื่อง พิเชษฎ์ศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์

5. เวลาของชาติ กิติวัฒน์ ตันทะนันท์

6.เส้นผมบังจักรวาล เอื้อ อัญชลี

7.เหมือนว่าเมื่อวานนี้ เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

8. แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ จเด็จ กำจรเดช

9.กระดูกของความลวง เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

10. การเมืองเรื่องเซอร์เรียล จิรัฏฐ์ ประเสิรฐทรัพย์

11.การลุกไหม้ของไฟหินดำ ชัยกร หาญไฟฟ้า

12.ข้อความต่างด้าว บุญชิต ฟักมี

13.ความเงียบของไลลา จรรยา อำนาจพันธุ์พงศ์

14.ความมหัศจรรย์ครั้งยิ่งใหญ่และเรื่องราวอื่นๆ ศิริวร แก้วกาญจน์

15. นักประดิษฐ์ ทุกคนเป็นสิ่งประดิษฐ์ ภูฉาน พันฉาย

‎16.นิมิตติ์วิกาล อนุสรณ์ ติปปยานนท์

17.บันไดกระจก วัฒน์ ยวงแก้ว

18.ผมกับผมอีกคน (ข้ามให้พ้นหุบเหวแห่งความเกลียดชัง) จำลอง ฝั่งชลจิตร

19.พระราชาไม่มีวันตาย อุเทน พรมแดง

20.ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำตลอดชีวิต จักรพันธุ์ กังวาฬ

     ทั้งนี้ ดร.พิเชฐ  แสงทอง  อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ระบุว่า 20  เล่มดังกล่าว เป็นรอบคัดเลือกรอบแรก โดยจะมีรอบสุดท้าย และตัดสินอีกครั้ง

     "การเลือก 20 เล่ม เพื่อส่งเสริมการวิพากษ์วิจารณ์ และให้กำลังใจนักเขียนอย่างเป็นทางการ 20 เล่ม นี้ เรียก long list ส่วนรอบสุดท้าย เรียก short list เป็นนโยบายใหม่"

     ดร.พิเชฐ ระบุว่า ภาพรวมของงานเขียนเรื่องสั้นในปีนี้ เป็นงานของคนรุ่นใหม่ แนวสร้างสรรค์ มีรูปแบบแปลกออกไปในจำนวนมากขึ้น ซึ่งหลายคนชื่อไม่คุ้นตา แต่งานดี มีอัตลักษณ์ และอาจจะเคยเผยแพร่ทางอินเตอร์เนตมาบ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม งานในแนวขนบ ก็มีอยู่จำนวนไม่น้อย

     "จัดได้ว่า ผลงานผ่านเข้ารอบแรกปีนี้ ค่อนข้างหลากหลาย มีทั้งรุ่นใหม่ รุ่นเก่า รุ่นกลาง และแนวขนบ" ดร.พิเชฐ ระบุ

 สำหรับ รายชื่อคณะกรรมการซีไรต์ 2554 มีดังนี้

กรรมการคัดเลือก

๑.   ผศ. นัทธนัย ประสานนาม

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒.   รศ. ประทีป เหมือนนิล

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ม.ราชภัฏเทพสตรี

๓.   ดร. อารียา หุตินทะ

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

๔.   นางนรีภพ จิระโพธิรัตน์ 

บรรณาธิการนิตยสารสกุลไทย

๕.   ดร.พิเชฐ  แสงทอง 

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 

๖.   นายโตมร  ศุขปรีชา 

บรรณาธิการนิตยสารจีเอ็ม 

๗.   อาจารย์ฐนธัช  กองทอง

อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

กรรมการตัดสิน

๑.   รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ

นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย

๒.   นายเจน  สงสมพันธุ์ 

นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

๓.   ผศ.ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

๔.   รศ. ยุรฉัตร บุญสนิท

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

๕.   ผศ.ดร.ธัญญา  สังขพันธานนท์  นักเขียนซีไรต์ นามปากกา "ไพฑูรย์ ธัญญา"

หัวหน้าภาควิชาภาควิชาภาษไทยและภาษาตะวันออก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๖.   นายพรชัย  วิริยะประภานนท์ 

นักเขียน-นักวิจารณ์อิสระ  นามปากกา "นรา" 

๗.   ประธานคณะกรรมการคัดเลือก