นายวิสุทธิ์ โพธิแท่น กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการการมีส่วนร่วม กล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งส.ส. โดยเฉพาะการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 26 มิ.ย. นี้ ว่า กกต.ได้เตรียมความพร้อมทั้งเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 26 มิ.ย. และในวันเลือกตั้งจริง วันที่ 3 ก.ค. ไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับปัญหา หรืออุปสรรคก็อาจจะมีบ้าง ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดา ทั้งนี้ หวังว่าทุกฝ่ายจะไม่ช่วยกันสร้างปัญหาเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยเลือกตั้งให้ตรวจสอบความพร้อมในทุกๆ ด้านเป็นอย่างดี ส่วนปัญหาเรื่องการทุจริตเลือกตั้งนั้น ขณะนี้ก็มีการกล่าวหากัน แต่กกต.ก็หวังว่าจะไม่มี เพราะถ้ามีก็เหนื่อยกันทุกฝ่าย หากต้องการให้เกิดการสุจริต ก็อย่ากระทำการทุจริต

เมื่อถามถึงการเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านั้น นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าในส่วนของกรุงเทพฯ ทางสำนักงานเขตแต่ละเขตจะเป็นผู้ดูแล ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด จะมีการเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งไว้ที่ห้องขัง ของสถานีตำรวจในแต่ละพื้นที่ พร้อมกับติดกล้องวงจรปิดเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ตัวแทนพรรคการเมืองสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้

นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า เขายังรู้สึกเป็นห่วงในเรื่องของกฎหมาย ที่ระบุว่า ห้ามมีการจำหน่าย จ่าย แจก หรือจัดเลี้ยงสุรา ก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้ง จนกระทั่งสิ้นสุดวันเลือกตั้งในเวลา 24.00 น. หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ หรือจำคุก 6 เดือน รวมถึงเรื่องพนันขันต่อ ที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ สามารถจัดเลี้ยงตามประเพณีทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองได้ แต่ต้องไม่มีการฉลองด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงหยุดให้บริการสำหรับสถานบันเทิงทุกแห่งทั่วประเทศ

“การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทั่วประเทศ จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันเตือนบุคคลที่รู้จัก ให้หลีกเลี่ยงการกระทำผิดดังกล่าว เนื่องจากเรื่องนี้บางคนคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย โดยเฉพาะเรื่องการพนันที่มีความผิดร้ายแรงกว่าการจำหน่ายสุราอีกด้วย นอกจากนี้ กกต.ไม่ได้เป็นผู้ออกกฎหมาย และกกต. เองก็ดำเนินการไม่ได้เช่นกัน จึงขอให้ทุกคนช่วยกันบอกกล่าวต่อๆ กันไป ” นายวิสุทธิ์ กล่าว

ชี้ ทุกเพศมีสิทธิเลือกตั้งเท่าเทียมกัน

วันเดียวกัน มีการจัดสัมมนาเครือข่ายความหลากหลายทางเพศสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. ที่โรงแรมรอยัล ริเวอร์ ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับ มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ โครงการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย โดยมีนายวิสุทธิ์ โพธิแท่น กกต.ด้านกิจการการมีส่วนร่วม และนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ กกต. เข้าร่วมสัมมนา

นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส. ของสมาชิกเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ เช่น ความยากลำบากในการแสดงหลักฐานขอใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งที่จะต้องมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวด ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยใช้เวลามากกว่าคนอื่นๆ เพราะต้องมีการซักถามและวินิจฉัยให้แน่ใจจึงจะยอมให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ กกต.ได้กำชับ กปน. ให้ปฏิบัติต่อทุกคน ทุกเพศอย่างเสมอภาค

ทั้งนี้ เมื่อแสดงบัตรประชาชนที่มีสิทธิในการเลือกตั้ง ทางกปน. จะต้องขานชื่อผู้ที่มาใช้สิทธิ เพื่อป้องการการสวมสิทธิ แต่คนไทยก็ยังไม่คุ้นหากเจ้าหน้าที่ กปน.ขานชื่อด้วยเสียงดัง ขออย่าให้ไปถือสา เพราะหากผู้ที่มาใช้สิทธิไม่ใช่ตัวจริง ทางกปน. จะต้องตรวจสอบ เพราะเจ้าพนักงานต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย หากตรวจสอบว่าไม่ถูกต้องก็ต้องถูกดำเนินการ ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ดังนั้นจึงขอให้ผู้มาใช้สิทธิที่มีความหลากหลายทางเพศ และเจ้าหน้าที่กปน. ต้องอดทนอดกลั้น

นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า กกต.ได้กำชับกรรมการทั่วประเทศ ว่า ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน มีสิทธิเลือกตั้งเท่ากัน จึงไม่ควรเลือกเข้าข้างเพศใดเพศหนึ่ง เพื่อมุ่งหวังความเป็นประชาธิปไตยที่มั่นคง ซึ่งกกต.จะย้ำอีกครั้ง เพราะความหลากหลายทางเพศมีมากทั่วประเทศ ทุกคนจึงมีสิทธิแสดงความคิดเห็น แต่กกต.ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่แก้กฎหมาย เพียงแต่ออกระเบียบการเลือกตั้ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

"หากเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ เห็นว่ากฎหมายใดที่เกี่ยวข้อง ต้องการปรับปรุงแก้ไขก็ขอให้หารือ และนำเสนอร่างกฎหมายต่อสภา เพราะผู้ที่เป็นตัวแทนของประชาชนต้องรับผิดชอบ และสนองต่อความต้องการของประชาชน หากประชาชนเลือกคนห่วยเข้ามา ก็จะได้สภาห่วย ทำให้ประเทศย่ำแย่ตามลงไป" นายวิสุทธิ์ กล่าว

เขาบอกด้วยว่า การรวมตัวของสมาชิกเครือข่ายความหลากหลายทางเพศทุกเครือข่าย หากกลุ่มมีพลังมาก ก็จะเป็นกลุ่มที่ช่วยผลักดันทางการเมือง ส่งผลให้พรรคการเมืองต่างๆ ที่อาสาเข้ามาบริหารบ้านเมืองต้องรับฟังและเสนอกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้สถานภาพทางเพศของท่านตามกฎหมายได้ถูกบัญญัติเพื่อรองรับต่อไป เหมือนนานาประเทศที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

'ประพันธ์' ตรวจความพร้อมเลือกตั้งล่วงหน้า เขตบางกะปิ ไม่พบปัญหา

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า ที่โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ โดยนายประพันธ์ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง ถึงความเข้าใจในการจัดการเลือกตั้งของผู้อำนวยประจำหน่วยเลือกตั้ง และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

นายประพันธ์ กล่าวในที่ประชุมว่า สำนักงานเขตบางกะปิมีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดในประเทศ จำนวน 104,016 คน จึงมีความเป็นห่วงในเรื่องของการบริหารจัดการที่อาจมีปัญหาติดขัดได้ โดยเฉพาะเรื่องการจราจร ที่อาจะเกิดปัญหาขึ้นได้ ดังนั้น ขอให้ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลาง เป็นไปตามกฎหมายเพื่อช่วยให้การเลือกตั้งดำเนินไปอย่างเรียบร้อย

"หากพบปัญหา และไม่สามารถแก้ไขได้ ขอให้สอบถามไปยังผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ อยากให้หนังสือพิมพ์และสถานีโทรทัศน์ ร่วมกันทำบันทึกสถิติลงกินเนสบุ๊คว่า สำนักงานเขตบางกะปี มีผู้มาขอให้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดในโลก"

นายประพันธ์ ยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ขณะนี้ยังไม่พบปัญหาใด ๆ ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการจัดสถานที่เลือกตั้งก็กำลังดำเนินการอยู่ เข้าใจว่า น่าจะเสร็จทันวันเลือกตั้ง แต่สิ่งที่เป็นกังวล คือเรื่องการจราจร เนื่องจากเขตบางกะปิมีผู้มาลงทะเบียนให้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตจังหวัด กว่าหนึ่งแสนคน จึงขอให้ผู้ที่มาใช้สิทธิ หากไม่ติดธุระอะไรขอให้รีบมาลงคะแนนตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานเขต ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้คอยอำนวยความสะดวก ในเรื่องของการจราจรด้วย

ผู้สื่อข่าวถามว่า ช่วงเวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น.เป็นระยะเวลาเพียง 7 ชั่วโมงกับคนจำนวนหลักแสนจะสามารถดำเนินการได้ทันเวลาหรือไม่ นายประพันธ์ กล่าวว่า ทางสำนักงานเขตได้จัดเตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่ โดยจัดแบ่งชุดลงคะแนน ทั้งสองหน่วยเลือกตั้งกลางจำนวน 130 ชุด ซึ่งแบ่งเป็นภาคต่าง ๆ โดยจัดเป็นเต๊นท์ ๆ ละ 800 คน เท่ากับหน่วยปกติในวันเลือกตั้งจริง คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร หากเวลา 15.00 น.แล้วยังมีประชาชนใช้สิทธิ์ยังไม่หมด สามารถให้ลงคะแนนได้จนครบทุกคน

ทั้งนี้ ในเวลา 18.00 น. ของวันเดียวกันนี้ ห้ามจำหน่ายจ่ายแจกสุรา จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 26 มิ.ย. หากผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าผิดกฎหมายการเลือกตั้ง ทั้งนี้ตามระเบียบของกกต. ไม่ได้ห้ามให้ผู้สมัครหาเสียงในวันเลือกตั้ง แต่ห้ามหาเสียงในสถานที่เลือกตั้งกลางและบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งห้ามนำรถขยายเสียง หรือแจกแผ่นพับในสถานที่เลือกตั้งกลางด้วย

เมื่อถามว่า กกต.มีความกังวลหรือไม่ หากมีผู้นำบัตรประชาชนปลอมมาสวมสิทธิ์การเลือกตั้ง นายประพันธ์ กล่าวว่า เป็นไปได้ยาก เนื่องจากบัตรประชาชนมีรูปถ่ายของผู้มาใช้สิทธิชัดเจน เพราะฉะนั้นผู้ที่มาใช้สิทธิ ต้องมีหน้าตา และมีหลักฐานตรงกับบัตรประชาชน จึงยากที่จะมีการกระทำในลักษณะดังกล่าว

นอกจากนี้ กกต. ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้งคอยจับตา และตรวจความเรียบร้อย หากมีผู้กระทำผิดเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการทันที ส่วนการเก็บรักษาหีบบัตรในส่วนกลางกกต.จะเก็บที่สำนักงานเขต ส่วนในต่างจังหวัดจะเก็บที่สถานีตำรวจ หรือที่ว่าการอำเภอ ซึ่งสถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้งต้องเป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้ และติดกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย 3 ผลัด ผลัดละ 3 คน

ทั้งนี้ หากพรรคการเมืองใดมีความประสงค์ส่งจะส่งตัวแทนพรรคเข้ามาสังเกตการณ์ สามารถทำได้ แต่ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่กกต. โดยมีหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้สื่อข่าวถามว่า กลุ่ม นปช. เตรียมส่งตัวแทนเข้ามาสังเกตการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งสามารถทำได้หรือไม่ นายประพันธ์ กล่าวว่า กกต.ได้ทำหนังสือถึงพรรคการเมืองให้ส่งตัวแทนมาสังเกตการณ์ได้พรรคละ 1 คน โดยต้องมีหนังสือรับรอง เพราะหากผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้สังเกตการณ์จะไม่สามารถเข้าไปยังหน่วยเลือกตั้งได้ หากขัดขืน ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการจัดการได้ทันที

ประสานทุกหน่วย สั่งเฝ้าระวัง 'ซื้อสิทธิ์-ขายเสียง'

เมื่อถามว่า ช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งเริ่มดุเดือดขึ้น กกต.วางมาตรการรับมือไว้อย่างไร นายประพันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้กกต.ได้ประสานกกต.จังหวัด และเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ทุกพื้นทีแล้ว เพื่อคอยจับตาและเฝ้าระวังการซื้อสิทธิ์ขายเสียง

"ขณะนี้ กกต.ได้รับแจ้งเบาะแสจำนวน 400 เรื่อง เรื่องร้องคัดค้าน 90 เรื่อง จึงขอฝากไปยังผู้สมัครส.ส.ทุกคนว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง ควรหาเสียงด้วยความสุจริตยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าคิดว่า ลักลอบทำสิ่งใดที่ผิดกฎหมาย แล้วจะไม่มีคนเห็น กกต.ขอเตือนว่ามีเจ้าหน้าที่คอยจับตาอยู่เสมอ"

เมื่อถามว่า ในวันที่ 28 มิ.ย.นี้ กกต.จะพิจารณาแจกใบแดงผู้สมัครส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ ทันทีหรือไม่ นายประพันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ เขายังไม่เห็นเรื่องดังกล่าว การพิจารณาให้ใบเหลืองใบแดง ต้องดูตามพยานหลักฐาน จะวินิจฉัยให้ใบแดง โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงคงเป็นไปไมได้ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตบางกะปิ มีสถานที่เลือกตั้งกลาง 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ซึ่งจะแบ่งชุดลงคะแนนจำนวน 21 ชุด ประกอบด้วย ภาคเหนือ 1-13 ชุด ภาคตะวันออก 14-17 ชุด และภาคตะวันตก 18-21 ชุด ในส่วนของโรงเรียนบ้านบางกะปิ(ปฐม) จัดแบ่งชุดลงคะแนนจำนวน 109 ชุด ประกอบด้วย ภาคใต้ 22-69 ชุด ภาคกลาง 70-87 ชุด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 88-130 ชุด รวมทั้งสองแห่งมีชุดลงคะแนน 130 ชุด