ข่าว

เปิดความเห็น 'กฤษฎีกา' กรณีให้ ‘บิ๊กโจ๊ก’ ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว

เปิดความเห็น 'กฤษฎีกา' กรณีให้ ‘บิ๊กโจ๊ก’ ออกจากราชการไว้ก่อน ชี้ต้องทำตามความเห็น กรรมการสอบสวน แต่กลับพบว่าตั้งกรรมการ วันเดียวกับ ที่มีคำสั่งให้ออก

วันที่28พ.ค.2567 มีรายงานว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา ตอบข้อหารือ กรณีที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หารือ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการ ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน กรณีการสั่งให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. หรือ บิ๊กโจ๊ก ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการพิจารณาทางวินัย

 

โดยตอนหนึ่ง ระบุว่า ในระหว่างการสอบสวน จะนำเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็นข้ออ้างให้กระทบสิทธิของผู้ถูกสอบสวนไม่ได้ เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งพักราชการ หรือสั่ง ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน

ซึ่งใน กรณีนี้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีขึ้นในวันเดียวกันกับ วันที่มีคำสั่ง ให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการสอบสวนย่อมเป็นการกระทบสิทธิหลายประการของผู้ถูกสอบสวน

 

กรณีจึงเห็นได้ว่า การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หากเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบสวนที่ตั้งขึ้น ย่อมจะทำให้การพิจารณาเหตุแห่งการกระทบสิทธิ ของผู้นั้นและความจำเป็นที่จะต้องสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อน ชอบด้วยกระบวนการตามกฎหมายและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกสอบสวน

 

ดังนั้น หากพิจารณาการตอบข้อหารือของ กฤษฎีกา ในกรณีนี้ จึงต้องพิจารณาว่า การสั่ง ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ดังกล่าวปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบสวนที่ตั้งขึ้นหรือไม่

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข่าวที่น่าสนใจ