ข่าว

'บิ๊กโจ๊ก' ควรยื่นขอ 'อุทธรณ์' ก.พ.ค.ตร ปมถูก 'ออกราชการ' ไว้ก่อน

สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ บิ๊กโจ๊กถูกออกราชการชอบด้วยกฎหมาย และไม่อยู่ในอำนาจ ควรยื่นอุทธรณ์ ต่อ ก.พ.ค.ตร

สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่งหนังสือถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล หรือบิ๊กโจ๊ก เรื่อง ขอความเป็นธรรมและขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน ชอบด้วยกฎหมายและ ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี ควรยื่นร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.ตร.

 

โดยมีเนื้อหา ระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการดำเนิน

คดีอาญาโดยกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับเว็บไชต์พนันออนไลน์ และขอให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ  ที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ความละเอียด

แจ้งแล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี

พิจารณาแล้ว มีบัญชาให้แจ้งท่าน ดังนี้

1.การดำเนินการออกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติตำรวจ

แห่งชาติ พ.ศ.2565 และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2547 แล้ว

2. การดำเนินการออกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่  เรื่อง ให้ข้าราชการ ตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

พ.ศ. 2565 และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2547 แล้ว

3. การเพิกถอนคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจ

ออกจากราชการไว้ก่อน อยู่ในหน้าที่และอำนาจของ ก.พ.ค.ตร. ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565

ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี จึงเห็นควรที่ท่านต้องยื่นร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.ตร.

ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565

ข่าวที่น่าสนใจ