ข่าว

เสริมเขี้ยวเล็บ ติวเข้มหลักสูตรดำเนินคดีปราบปรามทุจริตรุ่น2

รอง อสส.เป็น ปธ.เปิดติวเข้มหลักสูตรดำเนินคดีปราบปรามทุจริตรุ่น2 ‘โกวิท’อธ.อัยการ สพอ.จัดเสริมเขี้ยวเล็บ ทักษะคดีเต็มเหนี่ยว 50 อัยการปราบทุจริตฯทั่วประเทศ

เสริมเขี้ยวเล็บ ติวเข้มหลักสูตรดำเนินคดีปราบปรามทุจริตรุ่น2 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 

สถาบันฝึกอบรมการดำเนินคดีชั้นสูงได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินคดีปราบปรามการทุจริตรุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2567) ขึ้นเมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา 

 

โดยมีนายสุรจิต พัฒนสาร รองอัยการสูงสุด ประธานในพิธี มีนายโกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ (สพอ.),นายสุรพันธ์ กิจพ่อค้า อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต ,นางวลัย หิรัญวัฒน์ศิริ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต ,นายวีระชาติ ศรีบุญมา ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการดำเนินคดีชั้นสูง และนายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธี

เสริมเขี้ยวเล็บ ติวเข้มหลักสูตรดำเนินคดีปราบปรามทุจริตรุ่น2 นายสุรจิต รองอัยการสูงสุด ประธานในพิธี กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดว่า แม้สำนักงานอัยการสูงสุดจะมีการเปิดสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตมาหลายปีแล้ว แต่ก็ไม่ได้มีการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการดำเนินคดีปราบปรามการทุจริตมาก่อน จนกระทั่งมีหลักสูตรนี้ จึงถือได้ว่าหลักสูตรนี้เป็นการสร้างมาตรฐาน สร้างองค์ความรู้ และสร้างความเชี่ยวชาญในการดำเนินคดีอาญาทุจริต อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะได้ทำความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของพนักงานอัยการ ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในด้านการดำเนินคดีปราบปรามการทุจริต 

เสริมเขี้ยวเล็บ ติวเข้มหลักสูตรดำเนินคดีปราบปรามทุจริตรุ่น2 นายโกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ (สพอ.)กล่าวว่า

สำหรับ หลักสูตร การดำเนินคดีปราบปรามการทุจริตรุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2567) นั้น จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในด้านการดำเนินคดีปราบปรามการทุจริต สามารถจัดเตรียมพยานหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยสมบูรณ์ ถูกต้อง และมีความเข้าใจในรูปแบบการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในระบบไต่สวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การอบรมครั้งนี้มีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 วันทำการ ระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2567 มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการอัยการ ตั้งแต่ระดับชั้น 2 ถึงชั้น 6 ที่ปฏิบัติงานหรืออยู่ในเกณฑ์ที่จะไปปฏิบัติงานในสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต และสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

ข่าวยอดนิยม