ข่าว

ทำความรู้จัก ‘สุชาติ ตระกูลเกษมสุข’ กรรมการ ป.ป.ช. ดีกรีไม่ธรรมดา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดเส้นทาง ‘สุชาติ ตระกูลเกษมสุข’ ก่อนเข้ารับตำแหน่ง 'กรรมการ ป.ป.ช.' เขาเป็นใคร มาจากไหน บอกเลยว่า ดีกรีไม่ธรรมดา

ในห้วงเวลานี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) กลายเป็นที่จับตาจากหลายฝ่าย โดยหนึ่งใน กรรมการ ป.ป.ช. ที่ถูกถามถึง คือ นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข

 

นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข เป็นใคร มาจากไหน คมชัดลึกออนไลน์ รวบรวม ประวัติ ไว้ดังนี้

  • นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข เติบโตในตำแหน่ง ตุลาการมาโดยตลอด เคยเป็น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย , รองอธิบดีผู้พิพากษาแรงงาน  และ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งมีนบุรี
  • วันที่ 26 พ.ค.2563 มติที่ประชุมวุฒิสภา โหวตให้ความเห็นชอบ 219 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 12 เสียง งดออกเสียง 8 เสียง เท่ากับได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด  คือ ไม่น้อยกว่า 125 คะแนน จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ป.ป.ช.
  • วันที่ 10 ก.ค.2563 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็น กรรมการ ป.ป.ช.
  • โดยก่อนได้เป็น กรรมการ ป.ป.ช. นายสุชาติ ถูกตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติอย่างเข้มข้น เนื่องจาก นายสุชาติ เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มาก่อน ซึ่งตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. มาตรา 11 (18) ห้าม ส.ส. และ ส.ว.ที่พ้นตำแหน่งไม่ถึง 10 ปี ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ กระทั่ง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ต้องชะลอชื่อ นายสุชาติ เอาไว้ก่อน
  • วันที่ 9 มิ.ย.2563 นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช. ยืนยันตามมติเดิม คือ กระบวนการสรรหา นายสุชาติ มีความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ นายสุชาติ ดำรงตำแหน่งมาก่อนหน้านี้ ไม่ถือเป็นตำแหน่ง ส.ส. หรือ ส.ว. ไม่มีการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงมติใดๆทั้งสิ้น 
  • ส่งผลให้ นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ได้นั่งในตำแหน่ง กรรมการ ป.ป.ช.
  • โดย กรรมการ ป.ป.ช. จะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 7 ปี ส่งผลให้ นายสุชาติ จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการ ป.ป.ช. ในปี 2570
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ