ข่าว

เปิดรายชื่อ 5 ตร. รวม 'บิ๊กโจ๊ก' เด้งพ้นราชการ เซ่นฟอกเงินเว็บพนันมีผลทันที

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดรายชื่อ 5 ตำรวจ ผู้ต้องหาคดี 'สมคบกันฟอกเงิน' กรณีเว็บพนัน BNKMaster ที่ 'บิ๊กต่าย' ลงนามในคำสั่ง ให้ออกจากราชการไว้ก่อน

18 เม.ย. 2567 มีรายงานระบุว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามในคำสั่ง ให้ข้าราชการตำรวจ ออกจากราชการไว้ก่อนจำนวน 5 นาย  ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน กรณีมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ ชื่อ BNKMASTER จนถูกดำเนินคดีอาญาและถูกศาลอาญาออกหมายจับความผิดฐาน "สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และ เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน"

 

 

และมีเหตุผลให้พักราชการได้ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ 3(1) คือถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญา โดยผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการตำรวจ มีหน้าที่และอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา แต่กลับต้องหาว่ากระทำผิดทางอาญาเสียเอง ซึ่งเป็นคดีสำคัญ ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างร้ายแรง ถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการได้ ประกอบกับได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว

 

อาศัยอำนาจตามความใน ม.115 ม.108 ม. 131 และ ม.179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2549 ข้อ 8 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 118/2567 ลงวันที่ 20 มี.ค.2567 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน จึงให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล กับพวก รวม 5 นาย ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

โดยตำรวจทั้ง 5 นาย ประกอบด้วย

1. พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. 

2. พ.ต.อ.กิตติชัย สังขถาวร รอง ผบก.สงขลา 

3. พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ รอง ผกก.สส.สภ.สำโรงเหนือ 

4. ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หวัดแวว  ผบ.หมู่ งาน สายตรวจ1 กก.1บก.จร 

5. ส.ต.อ.ณัฐนันท์ ชูจักร ผบ หมู่ สายตรวจ3 บก.จร.  

 

    

อย่างไรก็ตามตำรวจทั้ง 5 นาย มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.ตร. ได้ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 141 ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่ง และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์

 

 

อย่างไรก็ตาม การเซ็นคำสั่งดังกล่าว พล.ต.อ.กิตต์รัฐ ได้พิจารณาจากการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรง ที่อาศัยจากรายงานการสืบสวนของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล หลังพบตำรวจกระทำความผิดในคดีดังกล่าว ประกอบกับ ศาลพิจารณาออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 5 นาย จึงเชื่อได้ว่า นายตำรวจที่ถูกออกหมายจับ มีการกระทำความผิดจริง จึงเป็นที่มาของการมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ