ข่าว

มติ 'ก.ร.ตร.' ตั้ง 29 นายตำรวจ ผู้ช่วยไต่สวน ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'จเรตำรวจ' (หัวหน้าจเรตำรวจ) ลงนามคำสั่ง แต่งตั้ง 29 นายตำรวจ ช่วยเหลือ และสนับสนุนในการไต่สวน กรณี 'ทนายตั้ม' ร้องเรียนข้าราชการตำรวจ

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา จเรตำรวจ (หัวหน้าจเรตำรวจ)  ลงนามในคำสั่ง สำนักงานจเรตำรวจ ที่ 61/2567 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจช่วยเหลือและสนับสนุนในการไต่สวน


การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ ครั้งที่ 12/2567  เมื่อวันที่  9 เมษายน 2567 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เรื่องนายษิทรา หรือ ตั้ม เบี้ยบังเกิด ร้องเรียนข้าราชการตำรวจที่ประชุมมีมติ รับเรื่องไว้ดำเนินการไต่สวนเอง โดยให้สำนักงานจเรตำรวจมอบหมายข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนในการไต่สวนข้อเท็จจริง ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ ซึ่งระเบียบคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวนและพิจารณา พ.ศ. 2566 ข้อ 9 เรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจดำเนินการไต่สวนเองนั้น

ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจทั้งคณะเป็นองค์คณะไต่สวน 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.)  กำหนดให้สำนักงานจเรตำรวจมอบหมายข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนในการไต่สวนข้อเท็จจริง ตามจำนวนและระดับตำแหน่งที่กำหนดเพื่อให้การดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจกรณีดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ละเอียดครบถ้วน มีความโปร่งใส และเกิดความเป็นธรรม จึงแต่งตั้งข้าราชการตำรวจช่วยเหลือและสนับสนุนในการไต่สวน ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจ ดังนี้

1.พล.ต.ท. ธนพล ศรีโสภา  จเรตำรวจ (หัวหน้าจเรตำรวจ)

2.พล.ต.ต. ชัยพัชร์ ศรีประเสริฐ  รอง จเรตำรวจ สำนักงานจเรตำรวจ

3. พล.ต.ต. โอภาส ทั่งทอง  ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 9 สำนักงานจเรตำรวจ

4. พ.ต.อ. สุพจน์ ปรุงธัญญะพฤกษ์  รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 6 สำนักงานจเรตำรวจ

5. พ.ต.อ. บุญส่ง หนูรัตน์ รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 9 สำนักงานจเรตำรวจ

๖. พ.ต.อ. คมสัน ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ

7. พ.ต.อ. อรุณศักดิ์ วรรณโกษิตย์  ผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ สำนักงานจเรตำรวจ

8. พ.ต.อ. สุรพัศ ศรีทองจ้อย  ผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 5 สำนักงานจเรตำรวจ

9. พ.ต.อ. นิพนธ์ จันทร์สุมาวงศ์  ผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 7 สำนักงานจเรตำรวจ

10. พ.ต.อ.สุกิจ กัลยากาญจน์  ผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ

11.พ.ต.อ.สุทธิพล แสงบุญ ผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ

12.พ.ต.ท.ศิริพล บุญหนุน รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 2 สำนักงานจเรตำรวจ

13. พ.ต.ท. ทรงเวทย์ ศรีธรรม  รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 3 สำนักงานจเรตำรวจ

14.พ.ต.ท. ยุธยา กำแหงฤทธิ์  รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1กองตรวจราชการ 5 สำนักงานจเรตำรวจ

15.พ.ต.ท.พัชระ รัตนประเสริฐ รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 5 สำนักงานจเรตำรวจ

16. พ.ต.ท.พิพัฒน์พล ภิรมย์ศิริปรีดา รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 5 สำนักงานจเรตำรวจ

17.พ.ต.ท. โกมล  รุธิรบริสุทธิ์  รองผู้กำกับการ ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานจเรตำรวจ

18.พ.ต.ท.อนุชา  สรรพัญญุติ สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ

19.พ.ต.ท. วรพล ทิพยุโสธรสารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 2 สำนักงานจเรตำรวจ

20.พ.ต.ท. อำนาจ นิ่มฟัก สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ1 กองตรวจราชการ 6 สำนักงานจเรตำรวจ

21.พ.ต.ท. ไพศาล  เวียงอินทร์สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 7 สำนักงานจเรตำรวจ

22.พ.ต.ท. ภูชิชย์  เหรียญไกร สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ

13. พ.ต.ต. ธีรวัฒน์  นวลอินทร์สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 3 สำนักงานจเรตำรวจ

24. พ.ต.ต.สามพาร  บุญนาโพธิ์  สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 7 สำนักงานจเรตำรวจ

25.พ.ต.ต.รณชัย  จีนสิน  สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2  กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ

26.พ.ต.ต. สหัสพล  พุ่มอิ่มสารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ สำนักงานจเรตำรวจ

27.พ.ต.ท.หญิง รวิพร เกื้อกูล สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 3 สำนักงานจเรตำรวจ

28.พ.ต.ต.หญิง ลิลันญา โพธิ์พันธ์ สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ

29.พ.ต.ต.หญิง สุกัลยา ยาป้อมสารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ


ทั้งนี้ ให้ข้าราชการตำรวจช่วยเหลือและสนับสนุนในการไต่สวนข้อเท็จจริง ปฏิบัติหน้าที่  ตามที่คณะไต่สวนมอบหมาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ