ข่าว

'สภาทนายความ' เปิด 6 มาตรการ ช่วย ปชช.ได้รับผลกระทบจากการ 'แคดเมียม'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'สภาทนายความ' เปิด 6 มาตรการป้องกัน ดำเนินคดีบริษัท-จนท.รัฐ ขนย้าย 'กากแคดเมียม' จากตากไปยังพื้นที่หลายจังหวัด ขอนายกฯสั่งการตรงตรวจร่างกายประชาชนในพื้นที่ละเอียด ทีมทนายความลงพื้นที่ภายใน3 วัน

18 เม.ย. 2567  ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ  ,ว่าที่ ร.ต.สมชาย อามีน ประธานอนุกรรมการฝ่ายคดีและปฏิบัติการ , นายขวัญชัย โชติพันธุ์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ ,  นางทัดดาว จตุรภากร กรรมการและเลขานุการ , นายไพโรจน์ จำลองราษฎร์ รองประธานอนุกรรมการฝ่ายคดีเเละปฏิบัติการ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ร่วมแถลงกรณีการขนย้ายกากแร่แคดเมียมจากหลุมฝังกลบที่จังหวัดตากไปยังพื้นที่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงจุดยืนการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ปกป้อง และเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
    
ดร.วิเชียร  กล่าวว่ากรณีการลักลอบขนย้าย "กากเเคดเมียม" จากสถานที่ฝังกลบ  ในจังหวัดตาก ไปยังพื้นที่โรงงานใน ต.บางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร พื้นที่โกดังเก็บสินค้าใน ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี  และพื้นที่โรงงานใน ซอยเรียงปรีชา ถนนประชาราษฏร์ แขวงและเขตบางซื่อ กทม.  ก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำจัด การแจ้ง การอนุญาตขนย้ายกากแคดเมียม ซึ่งเป็นสารอันตรายจากพื้นที่ต้นทางไปยังพื้นที่ปลายทาง ข้อกังวลเกี่ยวกับปริมาณกากแคดเมียม   ที่แจ้งขนย้ายจากต้นทางและปริมาณที่ตรวจพบในพื้นที่ปลายทาง จนถึงขณะนี้ยังคงมีปริมาณกากแคดเมียมที่ยังไม่พบหรือไม่ทราบที่ไปอีกจำนวนหนึ่ง รวมทั้งข้อกังวลในมาตรการจัดการกากแคดเมียมที่ตรวจพบด้วยการขนย้ายกลับไปต้นทางที่ จ.ตาก และข้อกังวลที่สำคัญคือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
 

สภาทนายความ เปิด 6 มาตรการช่วยปชช.ได้รับผบกระทบจากกากแคดเมียม

 

เพื่อการคุ้มประโยชน์สาธารณะ ปกป้องและพร้อมเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวโดยกลไกทางกฎหมาย  สภาทนายความฯ จะได้ดำเนินการ และขอเรียกร้องต่อหน่วยงานเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

 

1.สภาทนายความฯ จะได้แต่งตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย กรณีประชาชน และชุมชนได้รับผลกระทบจากการขุดและส่งต่อกากแร่แคดเมียมจากบ่อฝังกลบของโรงงานถลุงแร่สังกะสีในจังหวัดตาก ไปยังสถานที่อื่น ๆ

 

2.สภาทนายความฯ จะได้ดำเนินการเรียกร้องและดำเนินคดีตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับเจ้าของ หรือผู้ครอบครองมลพิษหรือแหล่งกำเนิดมลพิษ เช่น เจ้าของหรือผู้ครอบครองกากแคดเมียม เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานถลุงแร่ เจ้าของหรือผู้ขนส่งกากแร่ เจ้าของหรือผู้รับกากของเสีย และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยต้องเยียวยาความเสียหายต่อสุขภาพ ร่างกายและจิตใจของประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

 

3.สภาทนายความฯ จะได้ดำเนินการเรียกร้องและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานรัฐที่อนุญาตให้ขนย้ายกากของเสียอันตรายจากบ่อฝังกลบภายในโรงงานถลุงแร่สังกะสี โดยไม่มีอำนาจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องชดใช้เยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน

 

4.สภาทนายความฯ ขอเรียกร้องให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทำการตรวจเลือดและปัสสาวะประชาชน  ชาวจังหวัดตาก และชุมชนที่อยู่รายรอบโรงงานถลุงแร่สังกะสี รวมถึงประชาชนในตำบลแม่กุ แม่ตาว พระธาตุผาแดง ที่ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของแคดเมียมจากการทำเหมืองแร่สังกะสีของผู้ประกอบการ และพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบว่ามีการเก็บหรือครอบครองกากแคดเมียม และประชาชนหรือชุมชนอื่นที่มีการเก็บหรือครอบครองกากแคดเมียม
 

5.สภาทนายความฯ ขอเรียกร้องให้ภาครัฐให้ผลักดันและผ่านการออกกฎหมายเกี่ยวกับการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ เพื่อเป็นมาตรการให้ผู้ประกอบการต้องเปิดเผยข้อมูลการปล่อยมลพิษที่เกิดจากการผลิตในโรงงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบที่มาของมลพิษใกล้ตัวที่อาจส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่ โดยมีหลักเกณฑ์ในการตรวจวัดมลพิษที่ชัดเจนที่ต้องรายงานต่อหน่วยงานเกี่ยวข้อง มาบังคับใช้โดยเร็ว และขอให้ตรวจสอบบ่อดักตะกอนแคดเมียมในพื้นที่ทำเหมืองสังกะสี และบ่อฝังกลบกากตะกอนแคดเมียมในบ่อฝังกลบภายในโรงงานว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) และเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบ

 

6.สภาทนายความฯ เห็นว่ากากแคดเมียมที่เป็นกากของเสียอันตรายที่ตรวจพบในโรงงานต่างๆ ทั้งในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ต้องนำไปกำจัดหรือฝังกลบในโรงงานที่มีใบอนุญาตประเภท 101 เท่านั้น จะนำไปทำลายหรือฝังกลบที่อื่นไม่ได้ และเมื่อโรงงานถลุงแร่สังกะสีที่จังหวัดตากไม่ใช่โรงงานที่มีใบอนุญาตประเภท 101 จึงไม่สามารถนำกากแคดเมียมที่เป็นกากของเสียอันตรายกลับมาฝังกลบในโรงงานได้ เว้นแต่จะได้ใบอนุญาต 101เสียก่อน แต่ใบอนุญาต 101ก็ต้องทำรายงานอีไอเอ และได้รับการอนุมัติอนุญาตเสียก่อน จึงไม่ใช่เรื่องง่าย
 

ดร.วิเชียร กล่าวว่าเรื่องนี้ตนได้หารือกับนายทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทราบว่าในส่วนคดีอาญาจะมอบหมายให้ดีเอสไอเป็นผู้ดำเนินการ ในส่วนที่เป็นคดีสิ่งแวดล้อมหรือคดีทางปกครองทางสภาทนายความจะรับดำเนินการ ในเรื่องการตรวจร่างกายชาวบ้านเเบบร้อยเปอร์เซ็นต์

 

โดยในวันนี้ตนจะมีหนังสือถึงนิติวิทยาศาสตร์ขอให้มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจร่างกายชาวบ้านอย่างครอบคลุม  ซึ่งตนหวังว่าจะมีการตรวจ ตามที่ร้องขอไปเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ มีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

 

ซึ่งหากชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและได้ทราบข่าวขอให้เดินทางมาร้องยังสามารถทนายความเพื่อทางสภาทนายความจะได้ดูแลดำเนินการฟ้องร้องคดีเหมือนเช่นปี 2553 ที่ผ่านมาโดยไม่เกิน 3 วันสภาทนายความจะลงพื้นที่ ซึ่งเป็นนโยบายของตนที่ทำงานเชิงรุกอย่างที่ได้เคยประกาศไว้

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ