ข่าว

'ประกาศผลสอบตำรวจ 2567' เช็ก รายชื่อ คนสอบผ่าน เอกสาร รายงานตัว ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ประกาศผลสอบตำรวจ 2567' เช็ก รายชื่อ คนสอบผ่านข้อเขียน เตรียมงานตัว 20 ก.พ. 2567 ตรวจสอบรายละเอียด เอกสารรายงานตัว 'สอบตำรวจ 67' ที่นี่

“ประกาศผลสอบตำรวจ 2567” หลังจาก กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการ “สอบตำรวจ 67” และได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ. 2566 จำนวน 520 อัตรา ที่จัดสอบเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2567

“ประกาศผลสอบตำรวจ 2567” มีผู้สอบผ่านจำนวนทั้งหมด 837 คน 

 

 

 • สายสอบที่ 1 สายงานสืบสวนสอบสวน เพศชาย (สบ.11) จำนวน 560 คน
 • สายสอบที่ 2 สายงานสืบสวนสอบสวน เพศหญิง (สบ.12) จำนวน 160 คน
 • สายสอบที่ 3 สายงานตรวจสอบภายใน (คส.13) จำนวน 32 คน
 • สายสอบที่ 4 สายงานบัญชี (บช.14) จํานวน 32 คน
 • สายสอบที่ 5 สายงานช่างอากาศยาน (ชอ.35) จำนวน 53 คน

 

 

ดูผลสอบตำรวจได้ที่ไหน

 

 

ทั้งนี้ การ “ประกาศผลสอบตำรวจ 2567” สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ QR Code บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำแหน่งชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ. 2566

ประกาศผลสอบตำรวจ 2567

การรายงานตัว สอบตำรวจ 67

 

 

ผู้ที่สอบผ่าน ให้รายงานตัวและยื่นเอกสารต่างๆ ณ ห้องประชุม 4 พระเทพรัตนดิลก อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยกำหนดให้มารายงานตัวยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ในวันที่ 20 ก.พ. 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยให้มารายงานตัวตามลำดับที่ประกาศตามบัญชีรายชื่อ (ตามตัวอักษร) ดู “ประกาศผลสอบตำรวจ 2567” คลิกที่นี่

 

 

ภาคเช้า รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 น.

 • สายสอบที่ 1 สายงานสืบสวนสอบสวน เพศชาย (สบ.11) ลำดับที่ 1 - 560

ภาคบ่าย รายงานตัวตั้งแต่เวลา 13.00 น.

 • สายสอบที่ 2 สายงานสืบสวนสอบสวน เพศหญิง (สบ.12) ลำดับที่ 1 - 160
 • สายสอบที่ 3 สายงานตรวจสอบภายใน (คส.13) ลำดับที่ 1 - 32
 • สายสอบที่ 4 สายงานบัญชี (บช.14) ลำดับที่ 1 - 32
 • สายสอบที่ 5 สายงานช่างอากาศยาน (ชอ.35) ลำดับที่ 1 – 53

 

 

เอกสารรายงานตัว สอบตำรวจ 67

 

 

1. บัตรประจำตัวสอบ จำนวน 1 ฉบับ

2. บัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบวุฒิการศึกษา)

3. ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนทะเบียนบ้านตามที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ

4. หลักฐานการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ แยกเป็น

 • ปริญญาบัตร หรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรี หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้
 • ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้

5. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ หากเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่สำเร็จก็ได้ พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ

6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ

7. หลักฐานทางทหาร (เพศชาย) อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ แยกเป็น

 • ทหารกองหนุน ใช้หนังสือสำคัญ สด.8
 • ทหารกองเกิน ใช้ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) หรือผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี ใช้ใบสำคัญ สด.9

8. หนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ

9. แบบบันทึกส่วนบุคคล จำนวน 1 ฉบับ เขียนด้วยลายมือตนเอง

ประกาศผลสอบตำรวจ 2567 ประกาศผลสอบตำรวจ 2567

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ