ข่าว

'ป.ป.ท.' รวบ 2 จนท.สถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ ปลอมเอกสาร จัดซื้อ 4.3 ล้าน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ป.ป.ท." บุกรวบ 2 เจ้าหน้าที่ "สถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์" กระทรวงสาธารณสุข ทำเอกสารเท็จ-ปลอมลายมือชื่อ ทุจริตจัดซื้อพัสดุ 44 ครั้ง ความเสียหายกว่า 4.3 ล้านบาท

7 ธ.ค. 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) โดยนายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 (กปท. 2) และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. ป.ป.ช. และ ปปง. เข้าจับกุม นาง ร. (นามสมมุติ) นักวิชาการพัสดุ นาง จ.(นามสมมุติ) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และนาย อ.(นามสมมุติ) เจ้าของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ซึ่งดำเนินการค้า เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ในข้อหาร่วมกันทุจริตจัดซื้อพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 44 ครั้ง มูลค่า 4,386,313.06 บาท

 

พร้อมทั้งปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย จ.นนทบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 

 

 

ป.ป.ท.บุกรวบ 2 ขรก.สธ. ทุจริตจัดซื้อเสียหาย 4.3 ล้านบาท

 

 

สืบเนื่องจาก ป.ป.ท. รับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียน ศอตช. เป็นบัตรสนเท่ห์ ว่า นาง ร. (นามสมมุติ) นักวิชาการพัสดุ  ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ และนาง จ.(นามสมมุติ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเป็นมารดาของนาง ร. (นามสมมุติ) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองให้จัดซื้อพัสดุ

 

 

ป.ป.ท.บุกรวบ 2 ขรก.สธ. ทุจริตจัดซื้อเสียหาย 4.3 ล้านบาท

 

 

และร่วมกันจัดทำเอกสารจัดซื้อพัสดุกับบริษัทเอกชนรายหนึ่งอันเป็นเท็จ ซึ่งมีนาย อ.(นามสมมุติ) สามีของนาง ร.(นามสมมุติ) เป็นกรรมการผู้จัดการ และปลอมลายมือชื่อผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อพัสดุทั้งหมดลงในเอกสารจัดซื้อพัสดุ ประกอบด้วย ผู้ขอจัดซื้อ/จัดจ้าง หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน ผู้อนุมัติการขอจัดซื้อ/จัดจ้างในรายงานขอจัดซื้อขอจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (0644 FM 0003) ผู้จัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และผู้อนุมัติขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

 

 

ป.ป.ท.บุกรวบ 2 ขรก.สธ. ทุจริตจัดซื้อเสียหาย 4.3 ล้านบาท

 

 

 

ป.ป.ท.บุกรวบ 2 ขรก.สธ. ทุจริตจัดซื้อเสียหาย 4.3 ล้านบาท

 

 

ผู้มีอำนาจลงนามสั่งซื้อในใบเสนอราคา ผู้อนุมัติในบันทึกข้อความรายงานขอซื้อขอจ้าง ผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ผู้ลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้อนุมัติในบันทึกข้อความรายงานผลการพิจารณาและขอสั่งซื้อสั่งจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง คณะกรรมการตรวจรับในใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ ผู้รับสินค้า และ ผู้อนุมัติจ่ายเงินได้ในใบส่งของ/กำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้

 

 

ทรัพย์สินที่ จนท.ยึดได้จากกรณี 2 ขรก.สธ.ทุจริตจัดซื้อ

 

 

และเบิกจ่ายเงินให้แก่บริษัทเอกชนรายดังกล่าว ผ่านทางบัญชีธนาคารแห่งหนึ่ง โดยไม่ได้มีการส่งมอบพัสดุให้แก่สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ในระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2565 - 15 ส.ค. 2566 จำนวน 44 ครั้ง มูลค่าครั้งละ 99,000 บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 4,386,313.06 บาท

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ