ข่าว

กต. แจ้ง 'เมียนมา' ส่งคนไทย 266 คน ไปชายแดนจีน เตรียมพากลับไทยเร็วๆนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กต. เผยความคืบหน้า 'เมียนมา' ส่งคนไทย 266 คน ไปชายแดนจีน เตรียมขึ้นเครื่องบิน 2 ลำกลับไทย ขอบคุณทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือ

ความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยในเมืองเล้าก์ก่าย กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า ทางการเมียนมาได้ช่วยจัดส่งคนไทยจำนวน 266 คน ไทยังชายแดนจีน และ ทางการจีนอนุญาตให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวข้ามชายแดนเข้าไปยังจีน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยด้วยแล้ว 

 

โดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดเครื่องบินเช่าเหมาลำ 2 ลำ เป็นสายการบินแอร์เอเชียและสายการบินไลออนแอร์ นำคนไทยกลุ่มดังกล่าวจากนครคุนหมิงกลับไทย

เมื่อเดินทางมาถึง สตช. จะอำนวยความสะดวกแก่คนไทยในการตรวจคนเข้าเมือง และคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) และผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติต่อไป

 

กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า การให้ความช่วยเหลือคนไทยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากรัฐบาลเมียนมาและรัฐบาลจีนในการอำนวยความสะดวกตั้งแต่ต้นทาง และระหว่างทางการอพยพ ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้รับความร่วมมือจากทางการเมียนมาและมูลนิธิอิมมานูเอล ช่วยดูแลคนไทยด้านอาหาร น้ำและเครื่องนุ่งห่ม ระหว่างรอการอพยพที่เมืองเล้าก์ก่าย  

ขณะที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้รับการอำนวยความสะดวกจากรัฐบาลส่วนกลางและท้องถิ่นในด้านการเส้นทางการบิน และการตรวจคนเข้าเมือง จนประสบผลสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ตลอดจนการช่วยเหลือคนชาติของมิตรประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ออกมาด้วย

 

กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณทุกฝ่ายมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เร่งติดตามช่วยเหลือคนไทยที่อาจยังหลงเหลืออยู่โดยเร็วต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ