ข่าว

คลอดแล้ว 8 มาตรการ คุม 'อาวุธปืน' เช็กด่วน ก่อนมีความผิด

มหาดไทย คลอด 8 มาตรการระยะสั้น คุม 'อาวุธปืน' ห้ามออกใบอนุญาต ประชาชนห้ามพก 'บีบีกัน' ต้องนำมาขึ้นทะเบียน นักกีฬา ต้องฝากไว้ที่ สนามยิงปืน ห้ามนำออกมา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังประชุมพิจารณาควบคุมการครอบครองพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุน สิ่งเทียมปืน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมการปกครองว่า ที่ประชุมได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุน สิ่งเทียมปืน โดยแบ่งเป็นมาตรการระยะสั้น 8 ข้อ คือ

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ-รมว.มหาดไทย

1. ให้นายทะเบียนอาวุธปืนทั่วประเทศ (นายอำเภอในต่างจังหวัด/อธิบดีกรมการปกครอง ใน กทม.) งดการออกใบอนุญาตให้สั่ง นำเข้า หรือค้า ซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนทุกชนิด (สำหรับผู้รับใบอนุญาตรายเดิมที่จะสั่งนำเข้าเพิ่มเติม) และไม่อนุญาตให้รายใหม่ขออนุญาตเป็นผู้ค้า สั่งนำเข้า สิ่งเทียมอาวุธปืนเพิ่มอีก

 

2. ขอให้ผู้ครอบครองแบลงค์กัน บีบีกัน หรือสิ่งเทียมอาวุธปืน ที่อาจจะดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้ ให้นำแบลงค์กัน บีบีกัน หรือสิ่งเทียมอาวุธปืนของตนที่ครอบครองอยู่ ไปแสดง และทำบันทึกต่อนายทะเบียนอาวุธปืน ตามภูมิลำเนาซึ่งตนมีทะเบียนบ้านอยู่ 

 

3. ให้กรมศุลกากรตรวจสอบการนำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แบลงค์กัน และ บีบีกัน ที่สามารถดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้อย่างเข้มงวด ทั่วประเทศให้มีการกวดขัน ตรวจสอบ ทั่วประเทศ

 

4. ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งกำกับดูแลสนามยิงปืนที่ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬา ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย เช่น นักกีฬายิงปืนทีมชาติ

 

  • ห้ามผู้มีอายุไม่เกิน 20 ปี เข้าสนามยิงปืน ยกเว้น ได้รับการอนุญาต, นักกีฬาทีมชาติ
  • อาวุธปืนที่ใช้ต้องมีทะเบียนถูกต้อง และตรงตัวกับผู้มาใช้บริการ ไปยืมใครไม่ได้
  • ห้ามนำกระสุนปืนออกภายนอกสนามเด็ดขาด
  • สำหรับกรณีสนามยิงปืนในการกำกับดูแลของส่วนราชการ ขอให้ดำเนินการ กวดขัน ตรวจสอบ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน ซึ่งหมายถึงต้องฝากอาวุธไว้ที่สนามยิงปืน จะนำออกไปภายนอกไม่ได้

 

5. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ งดออกใบอนุญาต ให้มีอาวุธปืนติดตัว 

 

6. กระทรวงมหาดไทยไม่มีนโยบายดำเนินการโครงการอาวุธปืนสวัสดิการให้กับประชาชนทั่วไป แต่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความจำเป็นต้องใช้ สามารถพกได้คนละหนึ่งกระบอก และห้ามโอน และหากเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นเจ้าของปืนเสียชีวิต ปืนดังกล่าวจะตกเป็นของทายาทต่อไป

 

7. ให้นายทะเบียนงดการออกใบอนุญาต สั่งนำเข้าอาวุธปืนของร้านค้าอาวุธปืนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งหมายถึงจะไม่อนุญาตให้เปิดร้านขายปืนรายใหม่เกิดขึ้น เพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชนและลดการเข้าถึงอาวุธปืนของประชาชนให้มากที่สุด ดังนั้น ต่อไปจะมาอ้างเรื่องอันตรายและขอพกอาวุธปืนก็จะไม่สามารถทำได้แล้ว เพราะการอนุญาตให้คนพกอาวุธปืนได้ ก็เหมือนเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอันตรายมากยิ่งขึ้น

 

8. ขอความร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปราบปราม และ ปิดเว็บไซต์ เพจออนไลน์ซื้อขายอาวุธปืนเถื่อน และสิ่งเทียมอาวุธปืนดัดแปลงเป็นอาวุธปืน โดยขอให้ รายงานผลการปฏิบัติงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุก 15 วัน

 

 

นายอนุทิน กล่าวว่า สำหรับมาตรการระยะยาว จะมีการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

 

 

  1. ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ที่รับรองเรื่องสุขภาพจิต ภาวะทางจิตใจ ที่ผู้ขออนุญาตซื้อ อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอ
  2. ความหมาย บทนิยาม ของคำว่า "สิ่งเทียมอาวุธปืน" ไม่ให้หมายความรวมถึงแบลงค์กัน บีบีกัน หรือสิ่งเทียมอาวุธปืนอื่น ที่สามารถดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้ง่าย
  3. กำหนดให้ผู้ที่จะซื้อสิ่งเทียมอาวุธปืน ที่สามารถดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้ ต้องยื่นคำขอ ต่อนายทะเบียนอาวุธปืน
  4. ผู้ครอบครองอาวุธปืนทั่วประเทศ ทั้งรายเดิมที่มีอยู่แล้ว และรายใหม่ ที่อาจจะมีเพิ่มขึ้น จะต้องนำอาวุธปืน มายิงทดสอบเก็บข้อมูลหัวกระสุนทุกกระบอก ทุกราย
  5. ให้ใบอนุญาตมีและใช้อาวุธปืน (ป. 4 ที่มีอายุของใบอนุญาต ซึ่งผู้ที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้ว จะต้องนำอาวุธปืนมารายงานตัว กับนายทะเบียน ในทุก 5-10 ปี เพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต เช่นเดียวกับใบขับขี่รถยนต์

 

 

นายอนุทิน มีกวาดล้างอาวุธปืน ในส่วนปืนที่มีทะเบียนอยู่เราก็ทราบว่าเป็นของใคร ส่วน บีบีกัน ก็ขอให้มาขึ้นทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ ต่อไปอาวุธปืนและสิ่งเทียมปืน ก็จะทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่ และเป็นของใคร หากมีการเปลี่ยนมือ และเกิดปัญหาขึ้นมา เจ้าของปืนก็ต้องรับผิดชอบ รวมถึงคนที่มีบีบีกัน หากไม่มาขึ้นทะเบียนตามกรอบเวลาที่กรมการปกครอง จะต้องไปออกระเบียบ ซึ่งก็จะถือว่าผิดกฎหมายด้วย

 

 

ส่วนกรณีคนที่พกปืนมากกว่า 1 กระบอกนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้คือห้ามพกพา ห้ามเอาไปไหนมาไหน และห้ามซื้อใหม่ ใครมีก็เก็บไว้ที่บ้าน และเก็บไว้ดีๆ ก็แล้วกัน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หากนำไปใช้เจ้าของปืนก็จะมีความผิด

ข่าวยอดนิยม