ข่าว

'กระทรวงยุติธรรม' พร้อม 'เยียวยา' เหยื่อ 'กราดยิง'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากเหตุ 'กราดยิง' ที่ สยามพารากอน จะได้รับการ 'เยียวยา' จาก 'กระทรวงยุติธรรม' อย่างทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ

พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สั่งการให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ อย่างรวดเร็วและแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และครอบครัว จากเหตุกราดยิงที่สยามพารากอน ที่นับเป็นการกระทำที่รุนแรงและสะเทือนขวัญของสังคม

 

โดยการช่วยเหลือการเยียวยา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 นั้น กรณีเสียชีวิต มีสิทธิได้รับการเยียวยา ประกอบด้วย

  1. ค่าตอบแทนกรณีผู้เสียชีวิต 100,000 บาท
  2. ค่าจัดการศพ 20,000 บาท
  3. ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู 40,000 บาท
  4. ค่าเสียหายอื่น 40,000 บาทกรณีดังกล่าว เป็นคดีอุจฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ สาธารณชน สามารถจ่ายสูงสุดตามกฎหมาย รวม 200,000 บาท

 

ส่วนกรณีบาดเจ็บ มีสิทธิได้รับ

  1. ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 40,000 บาท
  2. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ร่างกายและจิตใจ ไม่เกิน 20,000 บาท
  3. ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ไม่เกิน 1 ปี ในกทม. วันละ 353 บาท
  4. ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ไม่เกิน 50,000 บาท

การจ่ายค่าตอบแทนฯ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจในการพิจารณาของคณะกรรมการ
ซึ่งกระทรวงยุติธรรม จะเร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือเยียวยาและการช่วยเหลือในด้านอื่นๆ อย่างเร็วที่สุด  โดยการช่วยเหลือเยียวยาตามกฏหมายนี้ จะให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของทุกคนที่ประสบเหตุในประเทศไทย ไม่เลือกปฏิบัติ

logoline