ข่าว

เปิด 10 นโยบายบริหารราชการ 5 เจตนารมณ์ 'ต่อ-ศักดิ์-สุข-วิ-มล'

เปิด 10 นโยบายบริหารราชการ “บิ๊กต่อ” พร้อม 4 นโยบายเน้นหนัก และ5 แผนปฏิบัติการเร่งรัด ภายใต้วิสัยทัศน์ องค์กรปราบปรามอาชญากรรมและบังคับใช้กฎหมาย ในระดับมาตรฐานสากล ที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”และเจตนารมณ์ 5 ข้อ“ต่อ-ศักดิ์-สุข-วิ-มล”

3 ต.ค.2566 หลังจากที่เมื่อช่วงเช้า พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เข้าพบนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อรายงานนโยบายการบริหารราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในช่วงบ่ายวันนี้

 

โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่า พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ มีคำสั่งแบ่งมอบหน้าที่ระดับ รอง ผบ.ตร. โดยมอบหมายใหพล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์  รับผิดชอบงานกฏหมายและคดี, พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รับผิดชอบงานความมั่นคง , พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รับผิดชอบงานป้องกันและปราบปราม , พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์  รับผิดชอบงานสืบสวน และสอบสวน ,พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช รับผิดชอบงานบริหาร และ พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง รับผิดชอบงานจเรตำรวจ

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. เตรียมมอบนโยบายการบริหารราชการ

 

 

โดยในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมมอบแนวทางการบริหารราชการ ตร.มอบ 10 นโยบายในการบริหารราชการของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)  ดังนี้

1. ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

2.เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ที่สร้างความเดือดร้อน เอารัดเอาเปรียบหรือกระทบต่อการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน

3.ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และอาชญากรรมรูปแบบใหม่

4.แก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติอย่างเป็นระบบ

5.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถานีตำรวจให้มีความพร้อมในการดูแลประชาชน และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

6.พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งความรู้ ทักษะ ยุทธวิธี คุณธรรม จริยธรรม และมีการฝึกอบรมทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

7.พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

8.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส่ ยุติธรรม ตรวจสอบได้

9.พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ ขวัญกำลังใจ และความสามัคคีของข้าราชการตำรวจ

10.เน้นภาวะผู้นำในทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
 

พร้อมกันนี้ยังมี 4 นโยบายเน้นหนัก

1.ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

2.แก้ไขปัญหายาเสพติด ในทุกระบบ

3.Cyber Crimes ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

4. สวัสดิการ ขวัญกำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา

 

นอกจากนี้ ยังมีแผนปฏิบัติการเร่งรัด ประกอบด้วย

1.ด้านการบริหารงานบุคคล คืนตำรวจให้ประชาชน

2.ด้านระบบการบริหารงาน คืนเวลาให้ตำรวจ

3.ด้านการเสริมสร้างสวัสดิการ เร่งแก้ปัญหาเรื่องที่พักอาศัย

4.ด้านการเสริมสร้างความสามัคคี สร้างความเป็นธรรม และเพิ่มช่องทางการสื่อสารองค์กร เปิดใช้งาน 17 ตุลาคมนี้

5.สร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน

 

สำหรับนโยบายทั้งหมดของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ภายใต้วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรม และบังคับใช้กฎหมาย ในระดับมาตรฐานสากล ที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา"

และที่สำคัญเจตนารมณ์ ของพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ คือ

ต่อ : ยอดพัฒนางานตำรวจ ในทุกมิติ

ศักดิ์ : ศรี ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิต สวัสดิการ ของข้าราชการตำรวจและครอบครัว

สุข :  สงบ สังคมมีความปลอดภัย

วิ: วิสัยทัศน์ มาตรฐานสากล และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มล : มลาย ภัยพาลให้สิ้นสูญ

 

 


 

ข่าวยอดนิยม