ข่าว

ชาวสวนแจง 'ทุเรียน' ที่ถูกจับ ไม่ใช่จากสวนศรีสะเกษ เชื่อมีแก๊งสวมสิทธิ GAP

ชาวสวน "ทุเรียนภูเขาไฟ" ที่ถูกยึด 8 ตัน ยืนยันไม่ใช่จากสวน จ.ศรีสะเกษ ขณะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เผยรับแจ้งจากศุลกากรว่าอาจมีขายเอกสาร GAP ปลอม "ทุเรียนภูเขาไฟ" ขายต่อทั้งในและต่างประเทศ

จากกรณี เจ้าหน้าที่ศุลกากร อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จับกุมรถบรรทุก 6 ล้อ ตรวจพบทุเรียนสด ระบุว่า มีถิ่นกำเนิดต่างประเทศ ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงการผ่านพิธีการศุลกากร จึงตรวจยึดทุเรียน  8,420 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 1,178,800 บาท ไว้ดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

ขณะเดียวกันพบมีใบ GAP ปรากฏชื่อในการขนส่งทุเรียนชุดนี้ชื่อ นายสมัย (สงวนนามสกุล) ชาว ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  ระบุในใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร  หรือ GAP  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ.xxxx – 2556 รหัสรับรอง กษ.03-9001-33-111-xxxxxx รหัสแปลง 330803-9111-0019-xxxx ชนิดพืช ทุเรียน พื้นที่ 10 ไร่

 

พร้อมกับมีข้อความในใบสำเนาเอกสาร  GAP เขียนด้วยลายมือ ว่า “โดยมีระบุข้อความด้วยลายมือเขียนไว้ชัดเจนว่า ข้าพเจ้านายสมัย (สงวนนามสกุล) ขายทุเรียนให้กับโรงคัดบรรจุแผงแห่งหนึ่ง จำนวน 17,000 Kg วันที่ 24/6/66 ลงชื่อ” และหมายเลขโทรศัพท์ไว้อย่างชัดเจน

 

 

ชาวสวนทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟ ยัน ทุเรียนที่ถูกยึดไม่ใด้ซื้อจากสวนตนเอง

 

 

นายสมัย  ยืนยันว่าขายทุเรียนภูเขาไฟไปจริง แต่ขายในวันที่ 24 มิ.ย. 2566 โดยได้ทำสัญญาซื้อขายกันในราคากิโลกรัมละ 115 บาท จำนวน 10,000 ลูกๆ ละเฉลี่ย 2 - 3 กิโลกรัม โดยมีใบรับรอง GAP ถ่ายเอกสารมอบให้ไป ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 2566 ตามคำขอร้องของล้ง

 

 

ชาวสวนทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟ ยัน ทุเรียนที่ถูกยึดไม่ใด้ซื้อจากสวนตนเอง

 

 

จากนั้นได้ตัดทุเรียนส่งมอบวันที่ 24 มิ.ย. 2566 รถยนต์ขนส่งออกจากสวน เวลา 02.00 น.วันที่ 25 มิ.ย.  2566 แล้ว แต่ตามที่ข่าวออกศุลกากรจับรถขนส่งทุเรียนที่มีเอกาสารใบ GAP ที่มีชื่อตน มีลายมือเขียนกำกับไว้ ยืนยันว่า ทั้งลายมือที่เขียนใบสำเนา และหมายเลขโทรศัพท์ไม่ใช่ของตน  ยืนยันว่าทุเรียนชุดที่โดนจับนั้น ไม่ใช่ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษของตนเองแน่นอน
 

 

 

ชาวสวนทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟ ยัน ทุเรียนที่ถูกยึดไม่ใด้ซื้อจากสวนตนเอง

 

 

ขณะเดียวกันนายศักดิ์ศรี ชอบดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซำขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ต.พราน กำลังตรวจสอบการชั่งทุเรียน ก่อนการขนส่งทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ของเกษตรกรายหนึ่งอยู่ที่สวนให้คำแนะนำเพิ่มว่า ศุลกากรได้โทรศัพท์มาหากรณีที่ทุเรียนถูกจับ และมีใบรับรองGAP กำกับอยู่พร้อมระบุชื่อนายสมัย

 

 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเชื่อมีขบวนการสวม GAP ทุเรียนศรีสะเกษ

 

 

แต่เมื่อตรวจสอบแล้ว คาดว่าไม่ใช่ทุเรียนของนายสมัย เพราะการขนส่งคนละวัน จึงได้ส่งคำแนะนำในการขายส่งทุเรียนให้ล้ง ว่าจะต้องออกใบสัญญาซื้อขายที่ชัดเจน มีใบรับรอง GAP ที่ระบุให้ชัดว่าขายให้ใคร จำนวนเท่าใด ส่งขนส่งวันไหนออกจากสวน พร้อมกับขีดค่อมผ่ายาวครึ่งกระดาษ เหมือนกับการลงชื่อรับรองสำเนาบัตรประชาชน เพื่อป้องกันการนำเอาใบสำเนา GAP ไปใช้ประโยชน์ทางอื่นๆ

 

 

ชาวสวนทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟ ยัน ทุเรียนที่ถูกยึดไม่ใด้ซื้อจากสวนตนเอง

 

 

ครั้งนี้เชื่อว่า น่าจะมีขบวนการถ่ายสำเนาใบ GAP ขายต่อกัน เพื่อนำไปใช้ในการฟอกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดัง คุณภาพดี มีความต้องการสูง นำไปปลอมทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษขายต่อสู่ผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศด้วย จึงฝากเตือนมาเกษตรกรชาวสวน ก่อนที่จะมอบใบรับรอง GAP ให้กับผู้ที่มาซื้อทุเรียน ต้องขีดค่อม ลงชื่อกำกับเอาไว้ ทั้งเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ และป้องกันการนำไปสวมทุเรียนที่อื่นๆ ด้วย

 

 

ชาวสวนทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟ ยัน ทุเรียนที่ถูกยึดไม่ใด้ซื้อจากสวนตนเอง

 

 

 

 

พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์   จ.ศรีสะเกษ 

 

 

 

ข่าวยอดนิยม