ข่าว

รู้หรือไม่ ถือครองอสังหาริมทรัพย์ผู้อื่นผิดฐาน 'บุกรุก' มีโทษอย่างไร?

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รู้หรือไม่ หากเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น เพื่อถือครอง มีความผิดฐานตามประมวลกฏหมายอาญา ข้อหา "บุกรุก" มีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ

หากใครเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร บ้าน แล้วไม่เคยเข้าไปดูแลด้วยตัวเองเป็นเวลานาน แต่เมื่อวันหนึ่งวันใดได้ไปดู กลับพบว่ามีผู้อื่นเข้ามาอยู่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาตเราจะทำอย่างไร  เช่นเดียวกับกรณีหนุ่มเจ้าของอาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น ในพัทยา จ.ชลบุรี ที่ไม่ได้เข้าไปดูแลเป็นเวลานานกว่า 5 ปี พบว่ามีคนแอบเข้าไปยึดอาคารพาณิชย์ของตนเองแล้วตกแต่งดัดแปลงอาคารกลายเป็นสถานบันเทิง และห้องเช่า สุดท้ายต้องหอบหลักฐานแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้บุกรุก 
 

ในขณะเดียวกันการเข้าไปพักอาศัยในอาคาร สถานที่ที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตนั้นมีความผิดฐาน "บุกรุก" ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับการ "บุกรุก" ข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญาระบุโทษไว้ดังนี้ 

 

ความผิดฐานบุกรุกเคหะสถาน ในเวลากลางคืน มีผู้ร่วมกระทำความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป และมีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

มาตรา 362 ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



 

มาตรา 363 ผู้ใดเพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม ยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

มาตรา 364 ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่น หรือไม่ยอมออกไป จากสถานที่เช่นว่านั้นเมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

มาตรา 365  ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 362 มาตรา 363 หรือ มาตรา 364 ได้กระทำ

(1) โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย

(2) โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือ

(3) ในเวลากลางคืน

ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 365  เป็นความผิดอันยอมความได้

 

 

รู้หรือไม่ บุกรุก อสังหาริมทรัพย์ผู้อื่น มีโทษอย่างไร

 

 


ที่มา  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362-366

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานกิจการยุติธรรม 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด