ข่าว

ดีเอสไอ เห็นควร สั่งฟ้องคดี Forex-3D “ดีเจแมน-ใบเตย-แดรัล” ไม่รอด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ดีเอสไอ สั่งฟ้อง 8 ผู้ต้องหา คดีโกงแชร์Forex-3D “ดีเจเเมน-ใบเตย-เเดรัล” ไม่รอด อัยการนัดฟังคำสั่ง 16 มี.ค.นี้

14 ก.พ.2566  จากกรณีที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 273/2565 เห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว จำนวน 8 ราย  พร้อมตัวผู้ต้องหา ไปส่งมอบแก่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน อันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  พ.ศ. 2527 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 12 และมาตรา 15 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 3 มาตรา 14 และเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีเดียวกัน จำนวน 8 ราย

สำหรับรายชื่อผู้ต้องหา 16 ราย คดี Forex-3D เรียงลำดับผู้ต้องหาตามกรมสอบสวนพิเศษ ประกอบด้วย

ดีเอสไอ เห็นควร สั่งฟ้องคดี Forex-3D  “ดีเจแมน-ใบเตย-แดรัล” ไม่รอด
  
 1.นายพัฒนพล มินทะขิน สกุลเดิม กุญชร ณ อยุธยา หรือ “ดีเจแมน”
  2. น.ส.สุธี วันกุญชร หรือ “ใบเตย” 
  3. นางพรมพร กลปราณีต
   4.นายปภพ กลปราณีต
   5. นายฉัตรชัย หรือ เสือ คชทิน 
   6. น.ส. สุธิดา คุณโน 
   7. ธีร์ภัสกร หรือ มาร์ค กิมวังตะโก
   8. นายสุรนาถ นาคมุสิก
9. ไพศาล เจนเจริญพันธ์
 10. ศศิมา สีลุน หรือ พานิชย์สิทธิ์
  11. ปิยวัฒน์ ปฐมวาณิชย์ 
  12.นายอายุวัต ชัยเมธนากูล
  13. อรรถพล คำมีสว่าง
  14.น.ส.กัลยา ดงแก้วมณี 
  15.เเดรัล ยังฮุย ไช  (ชาวสิงคโปร์)
  16.นาย อดัม โพการี (ชาวฮังการี) 

สำหรับความเห็นของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เห็นควรสั่งฟ้อง ผู้ต้องหาที่ 1,2,5,7,8,12,15 เเละ16
ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน อันเป็นความผิดตาม พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 4 มาตรา 5มาตรา 12และมาตรา 15 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343  พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 3มาตรา 14 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และ มาตรา91 

และ เห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ผู้ต้องหาที่ 3,4,6,8,10,11,13เเละ14 ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน อัน เป็นความผิดตาม พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527มาตรา 4 มาตรา 5มาตรา 12และมาตรา 15ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550มาตรา 3มาตรา 14ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83และมาตรา 91
  

โดย อัยการฝ่ายคดีพิเศษนัดผู้ต้องหาทั้งหมดให้มาฟังคำสั่งคดีในวันที่ 16 มี.ค.นี้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ