ข่าว

'ก.ต.ช.' ตั้ง 'พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย' ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นายกฯ ถก 'ก.ต.ช.' เลือก ก.ต.ช.ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ด้าน ตั้ง 'พล.ต.อ.ดร.ปิยะ อุทาโย' ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์ มีวาระ 4 ปี

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (...) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ก.ต.ช. และหน่วยงานมี่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

โดยในการประชุม มีวาระในการพิจารณาเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช)

นายกฯ ประชุม ก.ต.ช.

 

สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 มาตรา 14 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ... ซึ่งประกอบด้วย นายกฯ เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ มีปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ  

 

รวมทั้งให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านพัฒนาองค์กร ด้านสื่อสารมวลชนหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้แทนภาคประชาชน ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากกรรมการ โดยกำหนดให้ต้องดำเนินการเลือกกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน โดยที่ประชุมได้คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่าง ๆ ดังนี้

พล.ต.อ.ดร.ปิยะ อุทาโย

• ด้านยุทธศาสตร์

พล...ดร.ปิยะ อุทาโย

• ด้านกฎหมาย

นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์

• ด้านพัฒนาองค์กร

พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม

• ด้านสื่อสารมวลชนหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ

• ภาคประชาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล กรรณิกา

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารราชการตำรวจ และกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบแบบแผน โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด