ข่าว

เปิดชัด 'อาบอบนวด' ถูก หรือ ผิดกฎหมาย อะไรคือช่องโหว่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กิจการ 'อาบอบนวด' ลงอ่าง เปิดข้อกฎหมายชัด ถูก หรือ ผิดกฎหมาย แค่ติดป้าย ห้ามค้าประเวณี ก็ถือว่าไม่ได้ค้ากาม? อะไรคือช่องโหว่

อาบอบนวด ทำไมถูกกฎหมาย 

จาก โคปาคาบาน่า สู่ ลาลิซ่า "อาบอบนวด" ที่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ประเด็นข้อสงสัย ทำไมอาบอบนวดถึงถูกกฎหมาย ทั้งที่มีการค้าประเวณี จึงกลับมาเป็นคำถาม ทำไม ค้าประเวณีผิด และ อาบอบนวด ถึงถูก ซึ่งใน พ.ร.บ. สถานบริการตามมาตรา 3(3) ระบุไว้ว่า อาบอบนวด คือ สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า อาบอบนวดเหล่านี้ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง จึงสามาถเปิดกิจการให้บริการ อาบน้ำ นวด และอบตัวได้ 


แต่ในทางปฏิบัติ ก็อย่างที่รู้ ๆ กันดีว่า อาบอบนวดมันไม่ได้มีแค่นั้น และเพื่อป้องกันตัวเอง อาบอบนวดเหล่านี้จึงแปะป้ายไว้เลี่ยงกฎหมายว่า "ห้ามค้าประเวณี" เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า เราไม่ได้ขายบริการทางเพศ เพราะฉะนั้น อาบอบนวดจึงเปิดธุรกิจได้โดยไม่ผิดกฎหมายประเทศไทย

พ.ร.บ.สถานบริการ บัญญัติชัดเจน

 

"สถานบริการ" หมายความว่า สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ โดยหวังประโยชน์ในทางการค้า ดังต่อไปนี้

มาตรา 3 นิยามคำว่า "สถานบริการ" แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546

 

  1. สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ
  2. สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการโดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า
  3. สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า เว้นแต่

 

(ก) สถานที่ซึ่งผู้บริการได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ หรือได้รับยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายดังกล่าว หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(ข) สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะต้องมีลักษณะของสถานที่การบริการหรือผู้ให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย ประกาศดังกล่าวจะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้นด้วยก็ได้ หรือ

(ค) สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


แต่ถ้าหากใครอยากทำธุรกิจนี้ น่าจะยากหน่อย เพราะใบอนุญาตนี้ไม่สามารถขอใหม่ได้แล้ว อาบอบนวดที่เห็นกันอยู่ เป็นใบอนุญาตเก่าทั้งหมด ถ้าหากอยากจะทำธุรกิจนี้ ก็ต้องไปขอซื้อจากเจ้าของเดิมเท่านั้น

ภาพประกอบ จดทะเบียนอาบอบนวด
 

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง หรือที่ใคร ๆ ก็รู้ว่า เขาเคยเป็น เจ้าพ่ออ่าง มาก่อน เคยบอกไว้ว่า หากใครอยากเปิดกิจการนี้ ก็ต้องดั้นด้นหาใบอนุญาตสถานบริการประเภท "อาบอบนวด" ให้ได้ ซึ่งใบอนุญาตมีทั้ง ผู้รับอนุญาตเป็นชื่อบริษัท หรือ เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือแม้กระทั่งเป็นชื่อบุคคลทั่วไป แต่ก็มีกฎระเบียบ ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนชื่อในใบอนุญาต พูดง่าย ๆ ว่า กฎหมายห้ามซื้อขายใบอนุญาต แต่ก็สามารถทำได้ หากเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ก็บอกแค่ผู้จัดการมีธุระกิจยุ่งเหยิง ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อย ไม่มีเวลาดูแลกิจการ จึงโอนให้คนใหม่เป็นผู้จัดการแทน (คือคนซื้อใบอนุญาตคนใหม่นั่นเอง) 

 

โดยขั้นตอนแรก เมื่อตกลงซื้อขาย ก็ให้คนซื้อโอนชื่อเข้ามาถือหุ้นก่อน 1% ตอนรับมัดจำ หลังจากนั้นค่อยโอนชื่อผู้รับอนุญาตให้เมื่อจ่ายหมด เสร็จสิ้นขั้นตอน ปรากฏชื่อและรูปถ่าย (ในใบอนุญาตจะมีรูปถ่ายติดด้วยว่าอนุญาตให้ใคร) 

 

ส่วนสนนราคาค่างวด ชูวิทย์บอกว่า เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ห้องละ 200,000 บาทขาดตัว หากมี 100 ห้อง ก็ 20 ล้าน ใบอนุญาตอาบอบนวดแต่ละใบมีระบุจำนวนห้องแตกต่างกัน เช่น บางใบก็ 6 ห้อง บางใบก็ 10 ห้อง หรือ 20 ห้อง ไม่มีขอเพิ่มอีกแล้ว เพราะตั้งแต่สมัยรัฐมนตรีมหาดไทย พล.อ.สิทธิ จิรโรจน์ ออกคำสั่งห้ามไม่ให้ออกใบอนุญาต อาบอบนวด ไนท์คลับเพิ่ม เนื่องจากเป็นสถานอบายมุข อาบอบนวด ที่มีอยู่ จึงเป็นสถานที่เก่า แต่ถูกจำหน่าย ถ่ายโอนมือ

ลาลิซ่า อาบอบนวด

 

"อาบอบนวด" ลาลิซ่า เหตุใช้ใบเก่าเปิด ตีความกฎหมายคลาดเคลื่อน

 

การเข้าตรวจค้น จับกุม ลาลิซ่า อาบอบนวด ที่เปิดให้ใช้บริการก่อนได้รับใบอนุญาต พล.ต.ต. อรรถพล อนุสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 กล่าวว่า ผู้ประกอบการมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องการตีความข้อกฎหมาย โดยเข้าใจว่า การซื้อใบอนุญาตประกอบกิจการมา ก็สามารถใช้ดำเนินการต่อได้เลย แต่ความจริงไม่สามารถทำได้ เพราะชื่อผู้ประกอบกิจการไม่ใช่บริษัทเดิม จำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน

 

ขั้นตอนการเปิด

 

  1. ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหม่ หรือหากจะใช้ใบอนุญาตเดิม ก็ต้องไปประชุมกรรมการบริษัทเดิม ให้เปลี่ยนชื่อกรรมการหุ้นส่วนผู้จัดการ
  2. ขอตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกอบการด้วยว่าไม่เป็นบุคคลต้องห้าม

 

สรุป

อาบอบนวด ไม่ผิดกฎหมาย หากดำเนินการขออนุญาตเปิด ตาม พ.ร.บ. สถานบริการ แต่ปัจจุบัน ไม่สามารถยื่นขอเปิดได้เพิ่มอีก การเปิดใหม่ จึงเป็นการเปิดจากสถานที่เดิม แต่ยื่นเรื่องขอเปิดโดยเจ้าของใหม่เท่านั้น ส่วนทำไมค้าประเวณีได้ ก็เป็นอันรู้กันดีอยู่ 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ