ข่าว

ผบก.น.1 เซ็นคำสั่ง ออกจากราชการ 6 ตร.ห้วยขวาง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผบก.น.1 เซ็นคำสั่ง ให้ 6 นายตำรวจ สน.ห้วยขวาง ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ระหว่างสอบสวนวินัยร้ายแรง สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน

จากกรณีตำรวจสน.ห้วยขวาง ตั้งด่านตรวจหน้าสถานฑูต รีดไถกลุ่มดาราสาวไต้หวัน จนนำมาสู่การสืบสวนตรวจสอบ และส่งตัวตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ฝากขังครั้งแรกต่อศาลเป็นเวลา 12 วัน ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกัน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการ หรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต อันเป็นความผิดตามมาตรา 149, 157 นั้น

ผบก.น.1 เซ็นคำสั่ง ออกจากราชการ 6 ตร.ห้วยขวาง

ล่าสุด  พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 (ผบก.น.1) ลงนามในคำสั่งเรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน ด้วยมีข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้

1. ร.ต.อ.ปฏิภาณ ศิริชัยวัฒนา    รอง สว.ธุรการ

2. ร.ต.อ.ยอดฤทธิ์ ลางคุลเสน      รอง สว.ป.

3. ดต.กฤษฎา คำมะนา                ผบ.หมู่ ป.  

4. ส.ต.อ.นันทวัชร์ สุวรรณา          ผบ.หมู่ ป. 

5. ส.ต.อ.เฉลิมชัย ศิริวังโส            ผบ.หมู่ ป.

6. ส.ต.อ.วัชรนนท์ ชาวยอง           ผบ.หมู่ ป.

     ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน เข้าข่ายความผิดฐาน "เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด

ผบก.น.1 เซ็นคำสั่ง ออกจากราชการ 6 ตร.ห้วยขวาง

หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต" ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมีเหตุให้พักราชการได้ ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547ข้อ 3(1) 

 รายชื่อ 6 รายข้างต้น เป็นตำรวจที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แต่กลับ มีพฤติการณ์ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมผู้กระทำผิดดำเนินคดีอันเป็นการทุจริตต่อตำแหน่ง หน้าที่ราชการ และพฤติการณ์ดังกล่าวไม่น่าไว้วางใจ ถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความ เสียหายได้ และพิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวนพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งข้าราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 131  และ 179 แห่ง พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ตำรวจแห่งชาติ

พ.ศ.2565 ประกอบกับกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  พ.ศ.2547 ข้อ 8 จึงให้ตำรวจ สน.ห้วยขวาง ทั้ง 6 นาย ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผบก.น.1 เซ็นคำสั่ง ออกจากราชการ 6 ตร.ห้วยขวาง

ทั้งนี้ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ตามมาตรา 141 พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2665 ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง หากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่ง หรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด