ข่าว

เปิดข้อกฎหมาย "ฟอกเงิน-พนัน" เอาผิด นอท กองสลากพลัส

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดข้อกฎหมาย "ฟอกเงิน-พนัน" เอาผิด กองสลากพลัส แพลตฟอร์ม ลอตเตอรี่ออนไลน์ ธุรกิจใหม่ ที่ใช้เป็นแหล่ง ฟอกเงิน

“ลอตเตอรี่ออนไลน์” กำลังเป็นธุรกิจใหม่ ที่มีจำนวนเงินหมุนเวียนเข้าออกบริษัท ในแต่ละเดือนเป็นจำนวนมาก จึงเป็นจุดเด่นที่กลุ่มธุรกิจสีเทา ใช้เป็นแหล่งฟอกเงิน เช่นเดียวกับที่ แพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์ “กองสลากพลัส” กำลังโดนดีเอสไอเล่นงาน โดย ซีอีโอ นอท กองสลากพลัส โดนเข้าไป 2 ข้อกล่าวหา คือ ร่วมกันฟอกเงิน และ ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน และร่วมกันฟอกเงิน

 

คมชัดลึกออนไลน์ ได้รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน และ ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน เมื่อโดนแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว จะต้องโดนอะไรบ้าง แต่ก่อนอื่นมาทำความรู้จักคำว่า ฟอกเงิน กันก่อน

ฟอกเงิน คือ การนำเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิด หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง หรือเรียกได้ว่า กระบวนการทํา “เงินสกปรก” ให้เปลี่ยนสภาพเป็น “เงินสะอาด” หรือการเปลี่ยนสภาพเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย ให้ดูเสมือนว่า ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

ผู้กระทําผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษ จําคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 

ฐานความผิด

 

  • ฟอกเงิน มาตรา 5 โทษ จำคุก 1-10 ปี ปรับ 2 หมื่น-2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • สนับสนุน ช่วยเหลือ จัดหา หรือให้ทรัพย์สินในการฟอกเงิน มาตรา 7 ระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการ
  • พยายามกระทำความผิด มาตรา 8 ระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ
  • สมคบในการกระทำความผิด มาตรา 9  รับโทษกึ่งหนึ่ง

ทั้งนี้ มาตรา 9 ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น ถ้าได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

 

ขั้นตอนการฟอกเงิน

 

  • การนำทรัพย์เข้าสู่ระบบ เช่น เอาไปฝากธนาคาร
  • การแปรสภาพทรัพย์สิน โดยการสร้างธุรกรรมหลาย ๆ ชั้น เช่น เอาไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ ทองคำแท่ง หรือซื้อในนามบุคคลอื่น เพื่อให้ติดตามที่มาของทรัพย์ยากขึ้น
  • การปนทรัพย์ หรือผสมผสานเอาทรัพย์สินที่ผิดกฎหมาย ไปผสมกับทรัพย์สินที่ชอบด้วยกฎหมาย

 

ความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน และร่วมกันฟอกเงิน

 

- มาตรา 5 ผู้ใดจัดให้มีการเล่น ซึ่งตามปกติ ย่อมพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแก่กัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้นั้นจัดให้มีขึ้นเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์แห่งตน และผู้ใดเข้าเล่นอยู่ด้วย ก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้นั้นพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น

 

- มาตรา 9 สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ และสวีป หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชค ให้เงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้น ต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อน จึงนำออกจำหน่ายได้

 

ถ้ายังมิได้รับอนุญาตให้มีการเล่นที่กล่าวไว้ในวรรคก่อน ห้ามมิให้ประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้บุคคลใด ๆ เข้าร่วมในการเล่นนั้น

 

- มาตรา 9 ทวิ [3] ห้ามมิให้ผู้ใดเสนอขาย หรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายตามมาตรา 9 และที่ยังมิได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลาก

 

- มาตรา 9 ตรี [4] ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 - มาตรา 12 [5] ผู้ใดจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่น ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน หรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลง หรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น อันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิดต่อไปนี้

 

  1. ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ด้วยอีกโสดหนึ่ง เว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ให้จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  2. ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

หลังจากนี้ยังต้องรอจับตาว่า หลักฐานที่ “นอท กองสลากพลัส” จะนำมาต่อสู้คดี ซึ่งที่ผ่านมา พยายามจะอธิบายมาตลอด อย่างเรื่องสัญญากู้ยืมเงิน จะเพียงพอ และมีที่มาที่ไปชัดเจน จนดีเอสไอเชื่อถือหรือไม่ว่า กู้เงินมาโดยไม่ได้มีเจตนาเป็นแหล่งฟอกเงินให้กับกลุ่มธุรกิจสีเทา 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด