ข่าว

สตม. รวบหนุ่มใหญ่สวีเดน แต่งข้อมูลทางบัญชีปลอมหนีกบดานไทย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หริอ สตม. โชว์ผลงาน รวบหนุ่มใหญ่ชาวสวีเดน แต่งข้อมูลทางบัญชีปลอม หอบเงินหลบหนีกบดานไทย

ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

เรื่องการควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยหรือเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย วันที่ 7 ธ.ค.65 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สตม. รวบหนุ่มใหญ่สวีเดน แต่งข้อมูลทางบัญชีปลอมหนีกบดานไทย

โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.. พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์. รอง ผบ.ตร มอบหมายให้ สตม. ดำเนินการตรวจสอบ

ขาวไทยและขาวต่งชาติที่มีพฤติกรรมไม่หมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กระทำผิตกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความ

สงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หรือกลุ่มคนร้าย

ข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุกับคนไทยหรือชาวต่างชาติ โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด

สตม. รวบหนุ่มใหญ่สวีเดน แต่งข้อมูลทางบัญชีปลอมหนีกบดานไทย

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดย พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พันธนะ นุขนารถ

รอง ผบช.สตม.. พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ ผบก.สส.สตม.. พ.ต.อ.อาภากร โกมลสุทธิ รอง ผบก.สส.สตม., พ.ต.อ.พิสิษฐ์ ศรีอ่อน

ผกก.๒ บก.สส.สตม. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.6 บก.สส.สตม. ร่วมแถลงข่าวการจับกุมคนร้าย ดังนี้

ผบก.สส.สตม, สั่งการให้เจ้าหน้าที่ บก.สส.สตม. กวดชันจับกุมคนต่างตัาวที่แฝงเข้าอยู่ในประเทศไทยเพื่อใช้

เป็นสถานที่ก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ สร้างความเสียหายให้กับประชาชนและภาพลักษณ์ของประเทศ โดยเนันย้ำสถานที่

พักอาศัยที่คนต่างด้าว พักอาศัย เจ้าของหรือผู้ครอบครองดูแลต้องแจ้ง ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 24 ชั่วโมง ตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

สตม. รวบหนุ่มใหญ่สวีเดน แต่งข้อมูลทางบัญชีปลอมหนีกบดานไทย

ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการควบคุม ป้องกันและปราบปราบกลุ่มอาชญา

กรที่แฝงเข้ามาในรูปแบบต่างๆ

กล่าวคือ สืบเนื่องมาจากฝ่ายกิจการตำรวจกลุ่มประเทศนอร์ดิกประจำสถานทูตสวีเคน ได้ประสานขอดวาม

ร่วมมือในการติดตามตัวนาย ไฮซ์ เฮนรี แอนเดรียส ( Heinz Henry Andreas ) อายุ 52 ปี สัญชาติสวีเดน หมายเลขหนังสือ

เดินทาง 356 15825 เป็นผู้ต้องหาในความผิดทางบัญชีอย่างร้ายแรง โดยละเลยการจัดทำหรือทำปลอมทางบัญชีและมิได้นำส่ง

หลักฐานทางบัญชีของบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการจ้างผู้อื่นมาเป็นตัวแทนมาดำเนินการแทนและลงนามเกี่ยวกับ

บริษัทแทนตนเอง ในส่วนของมูลคำดวามเสียหายยังไม่ทราบแน่ชัด แต่จำนวนเงินที่หมุนเวียนในบริษัททั้งที่แจ้งและยังไม่ได้

แจ้งที่มาของรายได้เข้า-ออกตั้งแต่ปี 2017-2019 รวมเป็นเงินโดยประมาณ 35,000,000 บาท ต่อมาบริษัทดังกล่าวได้มีการแจ้ง

ลัมละลายในปี 20 19 ทางการสวีเดนจึงได้ออกหมายจับและเพิกถอนหนังสือเดินทางของบุคคลดังกล่าว

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม กก.2 สืบทราบว่านาย ไฮซ์ เฮนรี แอนเดรียส ( Heinz Henry

Andreas ) หลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านเช่าแห่งหนึ่งใน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จว.ประจวบดีรีขันธ์ เมื่อเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางไปถึง

สถานที่ดังกล่าว พบบุคคลต่างตัาวลักษณะตรงตามเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตรวจดนเข้าเมือง ขอ

ตรวจสอบ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง บุดลลดังกล่าวได้แสดงหนังสือเดินทางสัญชาติสวีเดนให้แก่

เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบ ปรากฎชื่อนาย ไฮซ์ เฮนรี แอนเดรียส ( Heinz Heny Andreas ) อายุ 52 ปี สัญชาติสวีเดน หมายเลข

หนังสือเดินทาง 35615825 ซึ่งเป็นบุดคลตามหมายจับของทางการสวีเดน เจ้าหน้าที่ฯจึงได้แสดงเอกสารของทางการสวีเดน

ให้แก่นาย ไฮซ์ เฮนรี แอนเตรียส

( Heinz Henry Andreas ) ดูจนเป็นที่พอใจและรับว่าตนเองเป็นบุดคลตามเอกสาร

ดังกล่าวจริง เจ้าหน้าที่ฯ จึงทำการควบคุมตัวเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.กนเข้าเมือง ต่อไป

สตม. ขอเรียนให้ท่นหราบว่า สตม. มีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน และปราบปรามการกระทำความผิดใน

ต้านต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความ

สงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ หากประชาชนท่านใด

พบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดกรุณาแจ้งมายัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา เลขที่ 904 หมู่ที่ 6

ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 1178 หรือที่ www.immigration.go.th

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด