ข่าว

ศึกชิงเก้าอี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ตร. เปิดโผ 22 นายพล "สีกากี"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดโผอดีตนายพล "สีกากี" 22 นาย สมัครชิงเก้าอี้ ก.ตร. เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม พรบ.ตำรวจ ปี 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ 15 พ.ย.2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 22 (4) (ก) แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 โดยเปิดให้ผู้สนใจยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 21 พ.ย.- 5 ธ.ค.2565 นั้น ปรากฏว่าล่าสุดมีผู้ยื่นใบสมัครแล้ว 22 ราย มีรายชื่อ ดังนี้


1.พล.ต.ท.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว 

2.พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล 

3.พล.ต.อ.ศรายุทธ พูลธัญญะ 

4.พล.ต.ท.นพดล เผือกโสภณ 

5.พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ 

6.พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน 

7.พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ 

8.พล.ต.อ.วินัย ทองสอง 

9.พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร 

10.พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น 

11.พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร 

12.พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร 

13.พล.ต.ท.พิศาล มุขแจ้ง

14.พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา 

15.พล.ต.ท.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ 

16.พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ 

17.พล.ต.ท.พิสิฏฐ์ พิสุทธิศักดิ์ 

18.พล.ต.อ.วีระพงษ์ ทองวีระประเสริฐ

19.พล.ต.อ.ชัยพร พานิชอัตรา

20.พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม 

21.พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม 

22.พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล

โดยหลังจากนี้ พล.ต.ท.อนุชา รมยนันท์ ผบช.ก.ตร.  ในฐานะเลขานุการ ก.ตร. จะทำการรวบรวมและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยให้มีอำนาจเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอันจำเป็นจากผู้สมัครหรือตรวจสอบไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเมื่อได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวเสร็จแล้ว ก็จะมีการจัดทำบัญชีรายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษรส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนวันเลือกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดให้มีการเลือกและประกาศผลการเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

สำหรับ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภท (ก) ตามกฎหมายมีได้ 3 คน โดยผู้สมัครต้องเคยเป็นข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการ(ผบช.) ขึ้นไป และพ้นจากความเป็นข้าราชการตำรวจเกิน 1 ปี และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2565 มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยให้ข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองผกก.หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้เลือก

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ