ข่าว

เช็ค "เกณฑ์ตัดแต้มจราจร" 20 ข้อหา ผิดอะไรตัดกี่คะแนน ดีเดย์ 9 ม.ค. 66

เช็ค "เกณฑ์ตัดแต้มจราจร" 20 ข้อหาอะไรบ้าง ตัดข้อหาละ กี่คะแนน จาก 12 คะแนน ตั้งต้นทุกใบขับขี่ คะแนนเป็นศูนย์ห้ามขับ 90 วัน ต้องทำอย่างไร ดีเดย์ 9 ม.ค. 2566

1 ธ.ค.2565   พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และพันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วม แถลงระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ หรือระบบตัดแต้ม

 

 

 

ผบ.ตร. แจงระบบตัดแต้ม จราจร   ดีเดย์ 9 ม.ค.2566

 

 

ทั้งนี้  ระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ.2565 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มกราคม 2566 ซึ่งจะเป็นมาตรการเสริมในการสร้างวินัยการขับขี่เพิ่มเติมจากการออกใบสั่ง

 

 

ผบ.ตร. แจงระบบตัดแต้ม จราจร   ดีเดย์ 9 ม.ค.2566

 

 

โดยผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่แต่ละราย จะมีคะแนนความประพฤติคนละ 12 คะแนนม่ว่าผู้นั้นจะได้รับใบอนุญาตขับขี่กี่ชนิดก็ตาม หากทำผิดตามกฎจราจรในข้อหาที่ระบุไว้ จะถูกตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้ 

 

1.เมื่อทำความผิดที่เป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุ ตาม 20 ฐานความผิด จะถูกตัดคะแนน เมื่อทำผิดทันที โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย 

ตัด 1 คะแนน เมื่อทำผิดฐานขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 

ตัด 2 คะแนน เมื่อฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

ตัด 3 คะแนน เมื่อขับรถชนแล้วหนี 

ตัด 4 คะแนน เช่น เมาแล้วขับ ขับรถในขณะเสพยาเสพติด แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 

หลักเกณฑ์ ระบบตัดแต้ม จราจร   ดีเดย์ 9 ม.ค.2566

 

 

2.ความผิดที่กฎหมายกำหนดให้ออกใบสั่ง 42 ฐานความผิด จะถูกตัดคะแนนเฉพาะกรณีไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งในเวลาที่กำหนดเท่านั้น เช่น ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทางจอดในที่ห้ามจอด ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถ 

 

โดยวิธีการตัดคะแนนนั้น จะดำเนินการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้ระบบฐานข้อมูลใบสั่ง PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการบันทึกการทำผิดกฎจราจรและตัดคะแนนในแต่ละครั้ง  

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์ ระบบตัดแต้ม จราจร   ดีเดย์ 9 ม.ค.2566

 

 

หากถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ หรือห้ามขับรถทุกประเภท เป็นเวลา 90 วัน โดยตำรวจจะมีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าว และหากฝ่าฝืนไปขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

หลักเกณฑ์ ระบบตัดแต้ม จราจร   ดีเดย์ 9 ม.ค.2566

 

 

หากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายใน 3 ปี อาจจะถูกสั่งพักใช้มากกว่า 90 วัน และหากยังถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่ 4 อาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

 

สำหรับ คะแนนที่ถูกตัดไปในแต่ะครั้ง จะได้รับคืนเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันกระทำผิดครั้งนั้น ๆ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะได้รับคืนเมื่อพ้นกำหนดเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ โดยได้รับคืนเพียง 8 คะแนน หรือคืนคะแนนโดยวิธีการเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งมี 2 กรณี 

 

กรณีที่คะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้ แต่อบรมได้เพียงปีละ 2 ครั้ง 

 

 

หลักเกณฑ์ ระบบตัดแต้ม จราจร   ดีเดย์ 9 ม.ค.2566

 

 

กรณีที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน และต้องการคะแนนกลับคืนมาทั้งหมด 12 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้ เมื่อผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบก ก็จะได้รับคืนคะแนนตามที่กำหนด

 

อย่างไรก็ตาม  ประชาชนสามารถ ตรวจสอบคะแนน ใบสั่ง ที่เว็บไซต์ E-Ticket PTM หรือแอปพลิเคชัน ขับดี (KHUB DEE)  และสามารถชำระค่าปรับจราจรได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง

 

 

 

 

 

 

ข่าวยอดนิยม